Mesane Ürotelyal Karsinomlarında Siklin D1/p16/Ki-67 Belirteçlerinin Prognostik Önemi


Creative Commons License

SAYAR İ.

Ortadoğu Tıp Dergisi, 2017 (Peer-Reviewed Journal)