Tüketicilerin Restoran Tercihinde Etkili Olan Faktörlerle, Memnuniyet ve Sadakat Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Alan Çalışması


ÜNAL A., TÜRK M.

18. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ, Osmaniye, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.1147-1167

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Osmaniye
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1147-1167
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract This study tries to explain the relationship between the factors effecting consumers’ preference of restaurant, satisfaction and loyalty with a model. In this context, the model of the study was tested with the hypotheses developed. The scope of this study is composed of consumers who buy food and drink services in a selected restaurant among the restaurants belonging to BELSOS company in Malatya. Research results show that there is a significant and positive relationship between the factors effecting the choice of restaurant , satisfaction and loyalty. The results of this study are expected to deepen the literature and contribute to professional practitioners. Keywords: Restaurant, Restaurant Preference, Satisfaction, Loyalty

Bu çalışma; tüketicilerin, restoran tercihinde etkili olan faktörlerle, memnuniyet ve sadakat arasındaki ilişkiyi bir modelle açıklamaya çalışmaktadır. Bu kapsamda, araştırmanın modeli, kurulan hipotezlerle test edilmiştir. Bu çalışmanın kapsamını, Malatya ilinde bulunan BELSOS şirketine ait restoranlar arasında seçilen bir restoranda, yeme-içme hizmeti satın alan tüketiciler oluşturmaktadır. Araştırma sonuçları; tüketicilerin, restoran tercihinde etkili olan faktörlerle, memnuniyet ve sadakat arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın, sonuçları itibariyle, literatürün derinleşmesine ve profesyonel uygulayıcılara katkı sunması beklenmektedir. Anahtar Kelimeler: Restoran, Restoran Tercihi, Memnuniyet, Sadakat.