Sustainability Reports Frames & GRI-Specific Standard Disclosures Series: Evaluation of The Turkish Airlines 2018-2019 Sustainability Reports


Creative Commons License

Güney S., Dinler S.

Anadolu University Journal of Faculty of Economics,, vol.3, no.2, pp.100-118, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Institutional sustainability, it has become necessary for businesses to publish their sustainability reports so that economic, social and environmental impacts can be measured in a measurable way. Thus, global reporting frameworks have been established regarding the criteria for which sustainability reports should be published. The GRI (Global Reporting Initiative) Standards Series, which was prepared by the Global Reporting Initiative in 2016 and started to be used as of July 1, 2018, is the most preferred and used of these reporting frameworks. GRI Standards are considered as a set of interrelated. In this study, the content of the GRI Specific Standard Notifications was examined and the 2018 and 2019 Sustainability Reports of Turkish Airlines, which is the leading company of the aviation industry, were evaluated in terms of Special Standard Disclosures. As a result of the study, it was concluded that Turkish Airlines’ reports for both periods do not contain some indicators that may be reported according to the report framework in the indicators considered for Special Standard Notifications, and that it will be more positive for reporting to include more Special Standard Notifications and their sub-indicators in the next period reports.

İşletmeler için kurumsal sürdürülebilirliğin sağlanması, onların ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerinin ölçülebilir bir şekilde ele alınabilmesini ve bu sonuçların sürdürülebilirlik raporları ile yayımlanması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Böylece Sürdürülebilirlik Raporlarının hangi kriterlere göre yayımlanması gerektiğine dair küresel ölçekte raporlama çerçeveleri oluşturulmuştur. Bu Raporlama çerçevelerinden en çok tercih edilerek kullanılan, Küresel Raporlama Girişimi tarafından 2016 yılında hazırlanarak 1 Temmuz 2018 itibari ile kullanılmaya başlanan GRI Standartları Serisidir. GRI Standartları bir biri ile ilişkili konuları içeren bir bütün olarak ele alınmaktadır. Bu çalışmada GRI Özel Standart Bildirimlerinin içeriği incelenerek havacılık sektörünün öncü kuruluşu olan Türk Hava Yolları A.O.’ nın 2018 ve 2019 yıllarına ait Sürdürülebilirlik Raporları Özel Standart Bildirimler açısından değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda Türk Hava Yollarının her iki döneme ait raporlarının Özel Standart Bildirimler için ele alınan göstergelerde rapor çerçevesine göre bildirilmesi mümkün olabilecek olan bazı göstergeleri içermediği ve gelecek dönem raporlarında daha fazla Özel Standart Bildirimleri ile bunlara ait alt göstergeleri içermesinin raporlama açısından daha olumlu olacağı kanısına ulaşılmıştır