KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDE ÖN TANISI KONULMUŞ NEOPLAZMLARIN PATOLOJİ RAPORLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ


Creative Commons License

Naralan M. E. , Güller M. T. , Miloğlu Ö.

ULUSLARARASI AĞIZ KANSERLERİ KONGRESİ, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mart 2020, cilt.1, no.1, ss.184

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Eskişehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.184

Özet

Giriş-Amaç: İlerleyen görüntüleme teknolojisi ile birlikte konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) diş hekimliğinde daha sık kullanılmaktadır. Bu sebeple ileri görüntülemede teşhis edilen lezyonların sayısı ve çeşidi artmaktadır. Ancak ilerleyen bu teknolojiye rağmen kesin sonuç altın standart olan patolojik tetkikle konmaktadır. Bu çalışmada İleri görüntülemede ön tanısı konulan lezyonların patoloji sonuçları ile karşılaştırma yaparak farklılıklara vurgu yapmayı amaçlıyoruz.

Gereç-Yöntem: 2008-2019 yılları arasında Atatürk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesinde KIBT kullanılarak incelenen hastalardan neoplazm şüphesi taşıyan 186 hastanın 71 tanesinin patoloji sonucuna ulaşılmıştır. İlgili hastaların tomografi ve patoloji rapor sonuçları karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Bu hastaların 66 tanesi benign, 5 tanesi ise malign neoplazm şüphesi göstermektedir. Benign neoplazm şüphesi gösteren hastaların 45 (%68,18)’inin patoloji raporunda neoplazm harici herhangi bir kist veya kemik patolojisi olduğu, 17 (%25,75) tanesinin göründüğü gibi benign bir neoplazm olduğu ortaya çıkmıştır. Malign neoplazm şüphesi duyulan 5 hastanın yalnızca 2’si patoloji ile teşhisi doğrulamış olup kalan 3 vaka benign ya da diğer kemik patolojisi olan lezyonlar lehine yorumlanmıştır.

Tartışma-Sonuç: Radyolojik tetkiklerde lezyonlardan patognomik özellikleri olanların sayısı çok azdır ve birbirlerini taklit edebilirler. Bu sonuçlar doğrultusunda neoplazmların KIBT’de kist veya diğer kemik lezyonları ile kolay bir şekilde karıştırılabileceğini ifade etmekteyiz. Bu nedenle KIBT’de raporlanan hastaların patoloji tetkiklerinin de takipleri yapılarak kesin sonuçlar incelenmeli.

Anahtar Kelimeler: Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, neoplazm, patoloji 

Objective: Conical beam computed tomography (CBCT) is used more frequently in dentistry with advancing imaging technology. Therefore, the number and type of lesions detected in advanced imaging are increasing. However, in spite of this advancing technology, the definitive result is established by pathological examination which is the gold standard. In this study, we aim to emphasize the differences by comparing the pathology results of the lesions that were pre-diagnosed in advanced imaging.

Materials and Methods: Between 2008-2019, 71 pathological results of 186 patients suspected of neoplasm were obtained by using CBCT in Atatürk University, Faculty of Dentistry. The results of tomography and pathology reports of the patients were compared.

Results: 66 of these patients had benign suspicion and 5 had malignant neoplasm suspicion. In the pathology report, 45 (68.18%) of the patients with suspected benign neoplasm had any cyst or bone pathology other than neoplasm and 17 (25.75%) had benign neoplasm. Only 2 of 5 patients with suspected malignant neoplasm confirmed the diagnosis by pathology, and the remaining 3 cases were interpreted in favor of benign or other lesions with bone pathology.

Discussion-Conclusion: The number of lesions with pathognomic features in radiological examinations is very small and may mimic each other. We conclude that neoplasms can be easily confused with cysts or other bone lesions in CBCT. For this reason, the pathology examinations of the patients reported in CBCT should be followed and the exact results should be examined.

Keywords: Conical beam computed tomography, neoplasm, pathology