"SÜPERMARKETLERİN ALGILAMA HARİTASI ÜZERİNDE GÖSTERİMİ"


Creative Commons License

TOKSOY M. S. , AYKUT O. H. , BAYNAL K.

15th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS, Isparta, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2014, ss.214

  • Basıldığı Şehir: Isparta
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.214

Özet

Perakendecilik sektörü dünyada ve Türkiye’de hızla gelişmektedir. Sektör geliştikçe geleneksel perakendecilik yerini modern perakendeciliğe bırakmaktadır. Bu değişim sürecinin bir sonucu olarak da süpermarketler gibi değişik amaçlarla kurulmuş mağaza yapıları ortaya çıkmıştır. Algılama haritaları; “çeşitli ürün veya markaların tüketicilerin zihninde işgal eden konumlarını göstermekte kullanılan görsel bir araç” olarak tanımlanabilmektedir. Algılama haritaları yardımıyla işletme ürünün özellikleri, boyutlar halinde ortaya konabilmekte ve bu boyutlar açısından tüketicilerin o ürünü nasıl algıladıkları belirlenebilmektedir. Bu sayede işletmeler kendi oluşturmuş oldukları konum ile tüketici zihnindeki konum arasındaki farklılıkları görerek ürün üzerinde revizyona gidebilmektedir. Algılama haritalarının işletmeler açısından özel önemi, pazarı karar vericiye görsel olarak sunmasından kaynaklanmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Erzurum’da faaliyet gösteren süpermarketlerin durumu ve bu süpermarketlerin hangi pazarlama stratejilerine ağırlık vermeleri gerektiğini belirlemektir. Buradan hareketle yüz yüze anket yöntemi kullanılarak süpermarketler algılama haritaları üzerinde gösterilecektir.