The Attıtudes of the Class Teachers on the Course of Visuals Understanding


Creative Commons License

Bakırhan A., Taşkesen O.

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, vol.24, no.83, pp.30-48, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: 83
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.17753/ekev1556
  • Journal Name: EKEV AKADEMİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.30-48
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin Görsel Sanatlar Dersine ilişkin tutumları ve alan yeterlilik algı düzeyleri üzerine bir araştırma yapmaktır. Araştırmanın evreni sınıf öğretmenlerinden oluşmaktadır. Örneklem ise, Erzincan’da çalışan 116’sı (%54,71) bayan, 96’sı erkek (%45,28) 212 sınıf öğretmeni ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde öğrenci olan mezun adayı 74’ü bayan (%69,15), 33’ü erkek (%30,85) öğretmen adaylarından meydana gelmektedir. Öğretmenlerin belirlenmesi, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden “İlişkisel Tarama Yöntemi” kullanılmıştır. Gerekli verilerin toplanması amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen “Tutum Ölçeği” ve “Alan Yeterlilik Algı Ölçeği” olmak üzere iki ayrı ölçek kullanılmıştır. Uygulanan ölçeklerle, mezun durumundaki ve çalışan sınıf öğretmenlerinde cinsiyet açısından tutum, alan yeterlilik algısı ve toplamda herhangi bir farkın ortaya çıkmadığı görülmüştür. Ortalamalara bakıldığında, mezun durumundaki aday sınıf öğretmenleri için tutum ölçeğinin ortalaması 150 üzerinden 105 (%70), alan yeterlilik algı ölçeğinin de ortalaması 275 üzerinden 188 (%68)’dir. Çalışan sınıf öğretmenleri için ise tutum ölçeğinin ortalaması 150 üzerinden .102 (%68) alan yeterlilik algı ölçeğinin ortalaması 275 üzerinden 185 (%67)’dir. Sonuç olarak tüm veriler göstermektedir ki, mezun durumda ve çalışan sınıf öğretmenleri arasında tutum ve alan yeterlilik algısı açısından anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Bayanlarda oranların erkeklere göre biraz daha fazla oluşunun bayanlarda sanatsal faaliyetlere duyulan ilginin biraz daha fazla oluşundan kaynaklandığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Sınıf Öğretmenliği, Görsel Sanatlar Eğitimi, Kazanım, Alan Yeterlilik Algısı, Tutum Algısı.