Osmanlı Âlimlerinden Ahıskalı Beyzâde Mustafa Efendî Ve Sülûka Dair Risâlesi


ASLAN Ö.

Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 11 - 13 May 2017, vol.1, pp.229-237

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Erzincan
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.229-237
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

He was one of the Ottoman ulamas in 18th century, his full name Shaykh Abu'l-Shuraq al-Hacc Beyzâde Mustafa al-Ahiskawi (died 1200/1785). He completed his first education serving the Shaykh Ömer Efendî Erzincanî and continued his education in Istanbul in Sahn-ı Seman madrasah. Having been teaching for a long time in the Ottoman madrasahs, he took lessons from the Naqshbandi Shaykhs and completed his discipline lessons and had a icazatnamah in Tasawwuf. He was appointed as the first Shaykh in the Khanqah Murâd Molla. He died in Jeddah city in 1200 Hijri after raising many caliphs.

In this risalat he sheds the light on topics such as how not-fully-matured murids can complete embellishing thier manners, the possibility of getting benefit from the spirtuality of a dead murshid, and the ability of completing the education from alive but abroad murshid by his letters or delegates.

Tam adı Şeyh Ebü’l-İşrâk el-Hacc Beyzâde Mustafa el-Ahıskavî olan Beyzâde Mustafa Efendî(v.1200/1785), 18. yy. Osmanlı âlimlerindendir. İlk eğitimini Erzincanlı Şeyh Ömer Efendî’nin yanında tamamlayarak ilmi icazetini almış, daha sonra İstanbul’da Sahn-ı Semân medreselerinde de olmak üzere eğitimini devam ettirmiştir. Uzun süre Osmanlı medreselerinde müderrislik yaptıktan sonra, tasavvuf yolunda ilerlemek için Nakşibendi şeyhlerinden dersler alarak sülûkünü tamamlamış ve tasavvufî icâzetini almıştır. İstanbul’da bulunan Murâd Molla tekkesinin ilk postnişini olmuştur. Birçok halife yetiştiren Mustafa Efendî, hicri 1200 yılında Cidde’de vefat etmiştir.

Ahıskalı Mustafa Efendî’nin sülûka dair yazdığı risâlesi, mürşid-i kâmili bulunmayan sâlikin(müridin) seyr û sülûkünü nasıl tamamlayacağı, vefat etmiş bir mürşidin ruhaniyetinden istifade etmenin mümkün olup olamayacağı, hayatta olup görüşemediği mürşidin mektubu veya elçisi vasıtasıyla eğitimini tamamlayıp tamamlayamayacağı gibi konulara ışık tutmuştur.