Hoca Ahmed Yesevi'nin Divan-ı Hikmeti'nde Hulefâ-i Raşidin


ASLAN Ö.

The Main Goal of the “Mangılık El” Idea-Common Aim and Common Future, Almati, Kazakistan, 5 - 06 Aralık 2016, ss.241-256

  • Basıldığı Şehir: Almati
  • Basıldığı Ülke: Kazakistan
  • Sayfa Sayıları: ss.241-256

Özet

Yesevilik tarikatının kurucusu olan Hoca Ahmed Yesevi, doğum tarihi bilinmemekle beraber hicri beşinci yüzyılda yaşadığı tahmin edilmektedir. Hoca Ahmed kendi yaşadığı dönemde şöhret bulmuş ve şöhreti çevredeki bölgelere yayılmıştır. Orta Asya’da İslam ile tanışan insanlar için bir ışık olmuştur. Kurduğu tekkenin etkisi ile Yeseviyye tarikatı geniş çevrelere yayılmıştır. Hayatının son dönemini tekkesinin yanına kazdığı kuyudaki hücrede çile hayatı yaşayarak geçirmiştir. Hoca Ahmed’in “Divan-ı Hikmet” adlı eseri incelendiğinde eserin büyük bölümü Peygamber sevgisine ayrılmış, İslami ve insani esaslar ile de içeriğinin geri kalanı tamamlanmıştır. Yine peygamberlere de atıflar yapıldığı ve sahabelerden hülefa-i raşidin’den de bahsettiği hikmetler olmuştur. Hülefa-i raşidin ehli sünnetin kabul ettiği şekilde önce Hz. Ebû Bekir sonra Hz. Ömer sonra Hz. Osman ve son olarak da Hz. Ali olarak ele almıştır. Halifelerin İslam aleminde meşhur oldukları özelliklerine vurgu yapmıştır. En önemlisi Hoca Ahmed’in siyeri nebi ve sahabe hayatını çok iyi bildiği sonucuna vardık.

Hodja Ahmed Yesevi, the founder of the Yesevi-Tariqa sect, the date of his birth is unknown but it is estimated that he lived in the fifth century AH. Hodja Ahmet was famous in his own time and his popularity spread to the surrounding area. He was a light for people who met Islam in Central Asia. The Yeseviyye(Yesevi-Tariqa) sect has spread over a wide regions because of the effectiveness of his tekke. He digs a well beside the tekke, where he spent his life living ordeal.When examining Ahmet Yesevi`s Divani Hikmet,  most of the content is about the love of the Prophet (pbuh). The rest of the content is completed with Islamic and humanitarian principles.  He also mentions prophets, Companions and hulefâi rashidin in Hikmet. He wrote about khulefa ar-rashidun such as ehli Sunnah classified them, namely Hz  Ebû Bekir, Hz Omer, Hz  Osman and finally Hz Ali. He emphasized the characteristics of the caliphs in the Islamic World. Most importantly, when Hikmet is examined, you see how well knowledgeable he is about the life of Prophet (pbuh) and his companions.