Sanal Ortamda Pazarlama Aracı Olarak Yenidenyazılan Nasreddin Hoca Fıkraları


Creative Commons License

DAŞDEMİR Ö.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi – The Journal of International Social Research, cilt.7, ss.210-219, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 29
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi – The Journal of International Social Research
  • Sayfa Sayıları: ss.210-219

Özet

Türk halk gülmecesinin kaynağı ve evrensel bir mizah tipi olan Nasreddin Hoca 13. yüzyılda Akşehir ve civarında yaşamıştır. Aradan geçen sekiz asırlık sürede, başlangıçta birkaç yüzü geçmeyen Nasreddin Hoca fıkralarının sayısı günümüzde bu sayının katbekat üzerine çıkmıştır. Değişik yollarla güncellenerek işlevsel hâle gelen Nasreddin Hoca fıkraları bir metinlerarasılık bağlamının konusunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda ele alınabilecek örnekler arasında sanal kültür ortamında pazarlama aracı olarak yeniden yazılan Nasreddin Hoca fıkraları gösterilebilir. Çalışmamızda sanal ortamda “Akıl almaz, sen al!” sloganıyla ürün satışı yapan “Çılgın Şeyler” isimli sitede bir pazarlama aracı olarak yeniden yazılan sekiz Nasreddin Hoca fıkrasını metinlerarası ilişkiler yönünden ele alacağız. Pazarlama aracı olarak yeniden yazılan fıkralardaki biçimsel ve anlamsal dönüştürüm örnekleri gösterilerek ana-metin konumuna gelen Nasreddin Hoca fıkralarının dolaşımdaki değişmez yapıları ortaya çıkarılacaktır.  

Nasreddin Hodja, who is a source of Turkish folk humor and a universal type of humor, lived in Akşehir and around it in 13th century. In the period of eight centuries, the number of Nasreddin Hodja’s anecdotes, which did not exceed a few hundred initially, nowadays has increased many times more than this number. Nasreddin Hodja’s anecdotes, which were updated in different ways and became functional constitute the subject of a context of inter textuality. In this context, among the examples addressed, Nasreddin Hodja’s anecdotes that were rewritten as a marketing tool in the virtual culture medium can be indicated. In our study, we will consider eight of the Nasreddin Hodja’s anecdotes rewritten as a marketing tool in terms of inter textual relations on the site called “Crazy Stuff” that sells products with the motto “Inconceivable, but you conceive and buy it!” in the virtual environment. The stable structures in circulation of Nasreddin Hodja’s anecdotes that achieved the condition of being main-text by showing examples of formal and semantic transformation in the anecdotes rewritten as a marketing tool will be revealed.