Analysis Between Global Risk Perception With ise Bank And Participation Index


Creative Commons License

Saka Ilgın K., Sarı S. S.

20. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, 10 - 13 June 2021, pp.849-862

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.849-862
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

VIX index, which is followed as a global risk indicator in international financial markets, is an important criterion in predicting the expected movements of stock markets. The aim of the study is to determine the relationship between the VIX index, which shows investors’ global risk perception with the ISE-Bank index, and the Participation30 index. Unit root tests and ARDL bounds test approach are used in the analysis. Short and long term relationships analyzed between variables, in the study. According to obtained results; it is determined that there is a negative and significant relationship between VIX index, BISTBANK and PARTICIPATION30 indices in the short term, there is a negative and significant reletionship between VIX index and BISTBANK index in the long term.

 

Uluslararası finansal piyasalarda küresel risk göstergesi olarak takip edilen VIX endeksi, hisse senedi piyasalarındaki beklenen hareketlerin tahmininde önemli bir ölçüttür. Çalışmanın amacı, Şubat 2011-Aralık 2019 dönemi için, yatırımcıların küresel risk algısını gösteren VIX endeksi ile BİST-Banka endeksi ve Katılım30 endeksi arasındaki ilişkinin tespit edilmesidir. Analizde birim kök testleri ve ARDL sınır testi yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışmada değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkiler analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; kısa dönemde VIX endeksi ile BISTBANKA ve KATILIM30 endeksleri arasında negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu, uzun dönemde ise VIX endeksi ile BISTBANKA endeksi arasındaki ilişkinin negatif ve anlamlı olduğu tespit edilmiştir.