Sivrice-Elazığ Depreminin TUSAGA-Aktif İstasyonlarının Konumlarına Olan Etkisinin Web Tabanlı GPS Yazılımları İle İrdelenmesi


Konakoğlu B., Akar A.

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.13, ss.693-718, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 13 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.18185/erzifbed.710158
  • Dergi Adı: Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.693-718

Özet

TUSAGA-Aktif (Türkiye Ulusal Sabit GNSS Ağı-Aktif) sistemi, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’ ye yerleştirilen 158 adet sabit GNSS (Global Navigation Satellite System) istasyonu ile, ticari ve akademik çalışmalar için kullanıma sunulmuştur. 24 Ocak 2020 tarihinde Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ) üzerinde Sivrice-Elazığ merkezli saat 20:55’ de (lokal zaman) aletsel büyüklüğü MI=6.6 (Mw=6.5) olan şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Orta Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde hissedilmiştir. Sismik olarak oldukça aktif bir bölgede meydana gelen Sivrice-Elazığ depreminin etki alanındaki 24 saat sürekli hizmet veren TUSAGA-Aktif istasyonlarında herhangi bir hareket olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, ELAZ, ERGN, MALY ve SIV1 TUSAGA-Aktif istasyonlarının hareketlerinin büyüklükleri ve yönleri belirlenmiştir. Deprem tarihinden 7 gün önce ve 7 gün sonraki günlere ait 24 saatlik veriler Online Positioning User Service (OPUS) ve Australian Online GPS Processing Service (AUSPOS) web tabanlı veri işleme servislerinde değerlendirilmiş ve günlük kesin koordinat veri setleri elde edilmiştir. Her iki değerlendirme servisi sonuçları birbirlerine benzer ya da yakın sonuçlar vermiştir. Değerlendirme sonucunda ELAZ, ERGN, MALY ve SIV1 istasyonlarında tespit edilen deformasyonlar anlamlı olarak belirlenmiştir.

TNPGN-Active (Turkey National Permanent GNSS Network-Active) system, which placed the Republic of Turkey and KKTC with 158 fixed GNSS (Global Navigation Satellite System) station is available for commercial and academic studies. On January 24, 2020, a severe earthquake with an instrumental magnitude MI = 6.6 (Mw = 6.5) occurred on the Eastern Anatolian Fault Zone in Sivrice-Elazığ center at 20:55 (local Time). The earthquake was felt in Eastern Anatolia, Southeastern Anatolia, Central Anatolia and Black Sea regions. In the study, it was investigated whether there is any change in the locations of TNPGN-Active stations in the impact area of Sivrice-Elazığ earthquake. In this context, the magnitudes and directions of the movements of ELAZ, ERGN, MALY and SIV1 TNPGN-Active stations were determined. 24-hour data 7 days before and 7 days after the earthquake was evaluated in Online Positioning User Service (OPUS) and Australian Online GPS Processing Service (AUSPOS) web-based data processing services, and daily exact coordinate data sets were obtained. The results of both assessment services gave similar or close results. As a result of the evaluation, the deformations detected at ELAZ, ERGN, MALY and SIV1 TNPGN-Active stations were determined significantly.