Tangam Oyununun Uzamsal Görselleştirme ve Zihinsel Döndürmeye Etkisi


Creative Commons License

Say M., Kaya V., Karakuş T., Arslantaş A.

2. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Erzincan, Turkey, 7 - 08 May 2015, pp.210

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Erzincan
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.210
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study the components of spatial ability, which is one of the mind games the game of tangram mental rotation, and spatial visualization abilities effect is examined. In this context, tangram game application was developed with adobe flash player, which has been used in the program. Different university units the study was carried out with a total 62 in two vocational high school students. Experimental designs in each school a single group pre-test post-test model was used. Students participating to the effectiveness of the intelligence game the tangram was built. Spatial visualization and mental rotation test was used to test the experimental group before and after application. Tangram game 15-day period, all participating students were playing. In the experimental group pre-test post-test analysis results are examined, it is seen that there is a statistically significant increase in the results obtained.

Bu çalışmanın amacı zeka oyunlarından tangram oyununun uzamsal yeteneğin bileşenlerinden olan zihinsel döndürme ve uzamsal görselleştirme yeteneklerine etkisi incelenmektedir. Bu bağlamda Adobe Flash Player programı ile geliştirilmiş olan tangram oyun uygulaması kullanılmıştır. Çalışma farklı üniversite birimlerinde iki meslek yüksek okulunda toplam 62 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Her bir okulda deneysel desenlerden Tek gruplu ön-test son-test modeli kullanılmıştır. Katılımcı öğrencilere tangram zeka oyunu etkinliği yaptırılmıştır. Uygulamadan önce ve sonra deney grubuna uzamsal görselleştirme testi ve zihinsel döndürme testi uygulanmıştır. Tangram oyunu 15 gün süre zarfında katılımcı tüm öğrencilere oynatılmıştır. Deney gurunda ön-test son-test analiz sonuçları incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış olduğu elde edilen sonuçlarda görülmektedir.