General View of Erzincan Province Within the Framework of Tax-Based Socio-Economic Indicators


Creative Commons License

Tekdere M., Çadırcı B. D.

in: VERGİ VE SOSYOEKONOMİK GÖSTERGELER ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE, Ersan ÖZ,S. Şehnaz ALTUNAKAR MERCAN,Selçuk BUYRUKOĞLU, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.639-674, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Ekin Yayınevi
  • City: Bursa
  • Page Numbers: pp.639-674
  • Editors: Ersan ÖZ,S. Şehnaz ALTUNAKAR MERCAN,Selçuk BUYRUKOĞLU, Editor
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

General View of Erzincan Province Within the Framework of Tax-Based Socio-Economic Indicators

Mustafa TEKDERE

Bülent Diclehan ÇADIRCI

Abstract

Tax is an economic value that the state receives for non-refundable and forced (legal coercion) according to the payment powers of individuals and institutions that make up the society in order to meet public spending and achieve certain socio-economic goals (economic stability, economic growth and development, justice in income distribution etc.). Tax, which has a significant importance in terms of realization, continuity, amount and quality of public services, is the type of income with the largest share in total public revenues. For example, tax revenues constitute 85-88% of central government budget revenues in recent years. Due to its role in the realization of public services and its exact income type, its share in total income increases the value and amount of tax-focused studies day by day.

In this study, the analysis was carried out by means of tables of other socio-economic indicators with tax-based data such as taxpayer numbers and tax burden, accrued and collection rates, distribution of tax revenues in Erzincan. Indicators related to Erzincan are presented in detail and objectively thanks to the analysis made using the most up-to-date data. In addition, it has been tried to express the general tendency and tax importance of Erzincan province with comparisons at the country and regional level.

Keywords: Erzincan, Economy, Tax, Taxpayer

Vergi Odaklı Sosyo-Ekonomik Göstergeler Çerçevesinde Erzincan İlinin Genel Görünümü   

Mustafa TEKDERE[1]

Bülent Diclehan ÇADIRCI[2]

Öz

Vergi, devletin kamu harcamalarını karşılamak ve belirli sosyo-ekonomik hedeflere (ekonomik istikrar, ekonomik büyüme ve kalkınma, gelir dağılımında adalet vb.) ulaşmak amacıyla toplumu meydana getiren kişi ve kurumlardan ödeme güçlerine göre karşılıksız ve zorla (hukuki cebir) aldığı ekonomik bir değerdir. Kamusal hizmetlerin gerçekleştirilmesi, sürekliliği, miktarı ve kalitesi noktasında ciddi bir önemi bulunan vergi, toplam kamu gelirleri içerisinde en büyük paya sahip gelir türüdür. Örneğin son yıllarda merkezi yönetim bütçe gelirlerinin yaklaşık %85-88’i vergi gelirlerinden oluşmaktadır. Kamusal hizmetlerin gerçekleştirilmesindeki rolü, kesin bir gelir kaynağı olması ve toplam gelirler içindeki payı, vergi odaklı çalışmaların değerini ve miktarını gün geçtikçe artırmaktadır.

Bu çalışmada, Erzincan iline ait vergi gelirlerinin dağılımı, vergi yükü, mükellef sayıları, tahakkuk ve tahsilat oranları gibi vergi odaklı veriler ile diğer sosyo-ekonomik göstergelerin tablolar vasıtasıyla analizi gerçekleştirilmiştir. En güncel verilerden yararlanılarak yapılan analiz sayesinde, Erzincan özelinde ele alınan göstergelerin detaylı ve objektif bir görünümü ortaya konulmuştur. Ayrıca ülke ve bölge düzeyindeki karşılaştırmalar ile Erzincan ilinin genel eğilimi ve vergisel açıdan önemi ifade edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Erzincan, Ekonomi, Vergi, Mükellef[1] Dr. Öğr. Üyesi., Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İİBF, Bankacılık ve Finans Bölümü, mtekdere@erzincan.edu.tr, ORCID: 0000-0002-6570-8072

[2] Arş. Gör., Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, bdcadirci@erzincan.edu.tr, ORCID ID: 0000-0003- 3007-6068