Farklı Sinterleme Prosedürleri Ve Kumlama İşlemi Uygulamaları Sonrasında Zirkonyanın Yapısında, Seramik Bağlantısında Ve Fiziksel Özelliklerinde Meydana Gelen Değişikliklerin İncelenmesi.


Akar T.

Erdiş 2020 Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 26 - 29 February 2020, pp.425

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.425
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Farklı sinterleme parametreleri sonrasında zirkonyanın yapısında değişiklikler oluşmaktadır. Bu çalışma, farklı sinterleme protokollerinin uygulanmasıyla üretilen zirkonya örneklerin fiziksel özellikleri ve uygulanan yüzey işlemi sonrası elde edilen makaslama bağlantı dayanım değerlerini kıyaslamayı amaçlamaktadır. Gereç ve Yöntem: Translusent 40 zirkonya örnek (7x3mm) sinterleme protokollüne göre 2 farklı gruba (1480 0C’ de 180 dk; 1510 0C’ de 30 dk) ayrıldı ve elde edilen numunelere yüzey işlemine göre 2 farklı alt gruba ayrıldı: kontrol ve kumlama grubu (n:10). Her gruptan birer örneğin XRD incelemesi, her bir alt gruptan birer örneğin ise SEM incelemesi yapıldı. Zirkonya örnekler üzerine (5x3 mm) boyutlarında seramik uygulandı ve makaslama bağlantı dayanım testleri üniversal test cihazında gerçekleştirildi. Kırılma şekillerinin tespiti ise görsel olarak değerlendirildi. Biaksiyel bükülme dayanım testi için (15x1,3 mm) boyutlarında hazırlanan 20 örnek üniversal test cihazında değerlendirildi (n:10). Veriler çift yönlü ANOVA ve Bonferroni Post hoc testleri kullanılarak değerlendirildi (P<.05). Bulgular: Yüzey pürüzlülük değerleri açısından gruplar arasında istatistiksel olarak herhangi bir farklılık tespit edilmezken, bağlantı değerleri açısından en yüksek bağlantı değerinin düşük ısı derecesinin uygulandığı ve kumlama işleminin tatbik edildiği örneklerde elde edildi. (33.65±1.37 MPa). Yüksek ısının uygulandığı sinterleme grubunda daha yüksek biaksiyel eğilme dayanım değeri tespit edildi. (980.87±38.43 MPa). Sonuç: Her ne kadar yüksek ısının uygulandığı kısa süreli sinterleme işlemiyle fiziksel olarak daha kuvvetli bir zirkonya elde edilse de uzun sürede ve düşük ısıda sinterlenen zirkonya ile seramik arasındaki bağlantı daha kuvvetli olmaktadır.