Kedi Sahiplerinin Kedilerinin Beden Dilini Anlama Seviyelerinin Belirlenmesi: Elazığ İli Örneği


Erten Ö., Esen F., Şeker İ., Yüksel B. F.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.19, no.1, pp.18-23, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, evcil dostlarımızdan olan kedilerin mevcut durumu, beslenme şekilleri ve barınma şartları ve kedi sahiplerinin demografik yapıları ile kedilerinin beden dilini anlama seviyelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma materyalini, Elazığ ilinde yaşayan, pet kliniklerine ve hayvan hastanesine gelen, rastgele belirlenmiş ve gönüllü olarak katılan, yaşları 18-52 (ortalama 29.90) arasında değişen toplam 93 kedi sahibi ile yüz yüze yapılan anket çalışmasından elde edilen veriler oluşturmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların %51.60’ı erkek, %57.00’si bekar ve %66.70’inin çocuğunun olmadığı, %50.50’si lisans mezunu, %32.30’u öğrenci ve %44.10’unun ise düşük gelirli olduğu, ayrıca %33.30’unun kedisini sokaktan aldığı, %78.50’sinin veteriner hekimden bilgi edindiği, %40.90’ının tatilde iken kedisini yanında götürdüğü ve %44.10’unun kedisini market maması ile beslediği tespit edilmiştir. Katılımcıların kedi beden dili ile ilgili sorulara %51.24’ü yanlış cevap vermişlerdir. Sonuç olarak, ankete katılan kedi sahiplerinin cinsiyetinin, medeni durumlarının, çocuk sahipliği durumlarının, eğitim ve gelir durumlarının kedilerin beden dilini anlama açısından önemli bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca, kedi sahiplerinin kedilerinin beden dilini anlama konusunda yeterli olmadıkları, bu konuda önemli bir bilgi eksiklikleri olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Bu eksikliğin giderilmesi için kedi besleyen kişilerin kedi beden dili hakkında uzman kişilerden eğitim alması gerekmektedir.