Low Concentration NO Gas Detection Of SnO2 And Zn0.5Sn0.5O Sensors


Creative Commons License

Karaduman Er I., Çorlu T., Yıldırım M. A., Ateş A., Acar S.

Politeknik Dergisi, vol.23, no.4, pp.1189-1196, 2020 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.2339/politeknik.621181
  • Journal Name: Politeknik Dergisi
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1189-1196
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, the gas sensing properties of SnO2 and Zn0.50Sn0.50O samples produced by Succession Ionic Layer Adsorption and Reaction (SILAR) method with different SILAR cycles against NO gas were investigated. Electrical characterization of the produced sample at different temperatures (35 °C-135 °C) and different gas concentrations (50 ppb-25 ppm) were performed. The working temperature was found at 105 C. The sensors were proved to have acceptable responses towards 50 ppb NO gas. Zn0.50Sn0.50O sensor exhibited improved sensing performance at working temperature of 105 C compared to SnO2 sensor.. The ,responses of SnO2 sensors for the 50 ppb NO gas concentration, sensitivities of 1.74%, 2.15% and 3.37% were obtained for 20, 30 and 40 cycles, respectively. On the other hand, the,responses of Zn0.50Sn0.50O sensors for the 50 ppb NO gas concentration sensitivities of 3.01%, 3.74% and 4.16% were obtained for 20, 30 and 40 cycles, respectively. The measurement results showed that the sensitivity of the sensors changed depending on the doping and producing cycles.

Bu çalışmada, SnO2 ve Zn0.50Sn0.50O örnekleri Ardışık İyonik Katman Adsorpsiyon ve Reaksiyon yöntemiyle 3 farklı döngüde üretildi ve NO gaz algılama özellikleri incelendi. Üretilen numunenin farklı sıcaklıklarda (35°C-135°C) ve farklı gaz konsantrasyonlarında (50 ppb-25 ppm) elektriksel karakterizasyonu yapıldı. Çalışma sıcaklığı 105 C olarak bulundu. Sensörler 50 ppb NO gazına karşı kabul edilebilir düzeyde duyarlılık sergiledi. Zn0.50Sn0.50O sensörü, 105 °C çalışma sıcaklığında SnO2 sensörüne kıyasla daha yüksek algılama performansı gösterdi. 20, 30 ve 40 döngü SnO2 sensörlerinin 50 ppb NO gaz konsantrasyonu için gösterdiği duyarlılıklar sırasıyla % 1.74,% 2.15 ve% 3.37 olarak hesaplandı. Öte yandan, Zn0.50Sn0.50O sensörlerinin 50 ppb NO gaz konsantrasyonu için gösterdiği duyarlılıklar sırasıyla % 3.01,% 3.74 ve % 4.16 olarak elde edilmiştir.Ölçüm sonuçları, numunelerin gaz algılama özelliklerinin katkılama ve üretim döngüsüne bağlı olarak değiştiğini gösterdi.