Fuzûlî’nin Gazellerinde Bir Güzellik Unsuru Olarak Yanak


Creative Commons License

Uludağ E.

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.15-69, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.15-69

Özet

Divan şiirinde güzellik,şairlerin ençok kullandıkları kavramların başında gelmektedir. Güzellik, şiirde teşbih ve mecazlar eşliğinde çeşitli ve renkli hayallerle işlenir. Klasik edebiyat estetiğinin vazgeçilmez unsuru olan sevgili, her yönüyle güzelliğin zirvesi olarak algılanır.Sevgiliye ait güzellik unsurları arasında yüz önem açısından ilk sırayı alır.Çünkü yüz tek bir unsur değil, birçok unsurun bir arada bulunduğu genel bir yerdir. Sevgilinin yüzünün en geniş kısmını kaplaması sebebiyleyanağa yüz unsurunun daha belirli veya özel bir yeri ya da ismi olarak da bakılır.Yanak, şekli (yuvarlak), rengi, parlaklığı ve güzelliği sebebiyle en çok dikkat çeken güzellik unsurudur. Bu özellikleri nedeniyle aşığın gönlünü çelen, onu kendine bağlayan bir cazibe kaynağıdır.Bu çalışmada Fuzulî Divânı’nda yer alan 302 gazeldeki yanakla ilgili görünüşler ele alınmış, beyitler nesre çevrilerek değerlendirmeler yapılmıştır