Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderlerinin Firma Karlılığı Üzerine Etkisi: Mobil Telekomünikasyon Firmaları Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

AYKUT O. H. , YANIK R.

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 November 2019, ss.224-237

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.224-237

Özet

Teknolojinin hızla gelişimi, bireylerin istek ve ihtiyaçlarının farklılıklar içermesi, pazardaki ürünlerin kolaylıkla taklit edilebilmesi gibi birçok nedenden ötürü firmalar sürdürülebilir rekabet avantajı inşa edebilmek adına pazarlama çabalarına önem vermektedirler. Bu doğrultuda etkin ve verimli çalışmalar sergileyen firmaların karlılıklarının da artış sergilemesi ile yarar elde etmeleri beklenmektedir. Bu araştırmada firmaların pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinin firma karlılığı üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Turkcell’de pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinin firma karlılığı üzerinde etkisi olmadığı, Türk Telekom’da ise pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinin firma karlılığı üzerinde etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Companies attach importance to marketing efforts to construct sustainable competitive advantage because of many factors such as rapid development of technology, the differences in the wishes and needs of individuals, and easily imitating the products in the market. In this regard, the companies that demonstrate effective and productive work are expected to get advantage through the rise of their profitability. In this study, the aim is to define the effects of marketing, distribution and sales expenses of the companies on company profitability. According to the results of the research, it is seen that marketing, distribution and sales expenses in Turkcell have no effects on company profitability, and that marketing, distribution and sales expenses in Türk Telekom have effects on company profitability.