Güneydoğu Anadoluda genç nüfusun spor yapma ve fiziksel aktiviteye katılma eğilimleri: Batman il örneği, Türkiye


KAYA F. , ŞİMŞEK B., ERZEYBEK M. S.

Spor Eğitim Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.21-28, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Spor Eğitim Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.21-28

Özet

Amaç: Bu araştırmada Batman il genelinde genç nüfusun spor yapma ve fiziksel aktiviteye katılma eğilimleri incelendi.

Materyal ve Yöntem: Tarama modelinin kullanıldığı araştırmada Türkiye İstatistik Kurumu, Spor Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun 2017 kayıtları incelendi. Federasyonlara ait sporcu sayıları cinsiyet ve faaliyet gösterilen spor branşları açısından kategorize edildi. İstatistiksel analizlerde yüzde ve frekanslar kullanıldı.

Bulgular: Elde edilen bulgularda 2017 yılı itibarı ile Batman ili genç nüfusunun il toplam nüfusuna oranının oldukça yüksek olduğu, 2017 yılı itibarı ile genç nüfusun yaklaşık %25.93’ünün lisanslı sporcu olduğu ve sadece %5.20’sinin aktif olarak spor yaptığı görüldü. En fazla faaliyet gösterilen spor branşlarının futbol, satranç ve hentbol olduğu gözlendi.

Sonuç: Sonuç olarak, bölgedeki genç nüfusun sportif faaliyetler için kayıt altına alınları ile birlikte, bu faaliyetlere katılımlarının sağlanması ve spor yapma alışkanlığının kazandırılması gerekmektedir. Lisanslı sporcu sayısına göre faal spor yapanların sayısının oldukça düşük olması bölgeye yönelik spor politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini göstermektedir.