DETERMINATION OF THE EFFECTS OF THE FLOOD DISASTER, WHICH OCCURRED IN THE MELEN STREAM BASIN ON 17-18 JULY 2019, ON UGURLU, ESMAHANIM, DILAVER AND DAVUTAGA VILLAGES (AKCAKOCA) WITH GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) SOFTWARE


Taş M. A.

The Journal of International Social Research, vol.13, no.74, pp.174-192, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 74
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.17719/jisr.11220
  • Journal Name: The Journal of International Social Research
  • Journal Indexes: ERIC (Education Resources Information Center), Index Islamicus, Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Political Science Complete, Sociological abstracts, Worldwide Political Science Abstracts
  • Page Numbers: pp.174-192
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

f life and property in the villages of Esmahanım, Uğurlu, Davutağa and Dilaver in the Akçakoca district of Düzce province were examined. The impact area of the flood was determined by examining the satellite images (Landsat 8 and Sentinel 2) obtained from international organizations such as USGS, ASF Alaska, Remote Sensing (UA) and Geographical Information Systems (GIS) software such as ArcMap Pro and Google Earth. It has been determined that Uğurlu, Esmahanım, Dilaver and Davutağa villages, which are located in the basin of Esmahanım Stream, which is a tributary of the Melen Stream, and which cover an area of approximately 2 km2 in terms of settlement area, were greatly affected by the flood and were not prepared for sudden rainfall and floods. Although the area studied is compared to the total area (270 km2 in terms of administrative boundaries), a very small section seems to have been subjected to flooding, when the calculations are made on the basis of the area covered by the settlements (2 km2) , it was found that flood disaster was effective and a large section reaching 50% was damaged in the mentioned settlements has been. In this respect, it is recommended to evaluate the data collected before and after the flood in a sensitive and up-to-date manner and to take necessary measures by applying various analyzes in order to prevent flood disaster.

Keywords: Flood disaster, Duzce, Melen Stream, Remote Sensing, Geographic Information Systems (GIS). 

Bu çalışmada, Melen Çayı Havzası’nda 17-18 Temmuz 2019 tarihinde meydana gelen, önemli can ve mal kayıplarına yol açan sel afetinin Düzce ilinin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu, Davutağa ve Dilaver köylerindeki etkileri incelenmiştir. Havza USGS, ASF Alaska gibi uluslararası kuruluşlardan elde edilen uydu görüntüleri (Landsat 8 ve Sentinel 2), ArcMap Pro ve Google Earth gibi Uzaktan Algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yazılımları vasıtasıyla incelenerek sel afetinin etki alanı tespit edilmiştir. Melen Çayı’nın bir kolu olan Esmahanım Deresi’nin havzasında bulunan ve yerleşim alanı bakımından yaklaşık 2 km2 alan kapsayan Uğurlu, Esmahanım, Dilaver ve Davutağa köylerinin selden büyük oranda etkilendiği, ani yağış ve su baskınlarına hazırlıksız oldukları belirlenmiştir. İncelenen alan, toplam alana (idari sınırları bakımından 270 km2) oranlandığında çok küçük bir kesim sele maruz kalmış gibi görünse de hesaplamalar yerleşmelerin kapladığı alan bazında (2 km2) yapıldığında, sel afetinin etkili olduğu, adı geçen yerleşmelerde %50’lere ulaşan büyük bir kesimin zarar gördüğü tespit edilmiştir. Bu bakımdan çalışmada sel afetinin önlenmesi için, sel öncesi ve sonrası toplanan verilerin hassas ve güncel bir şekilde değerlendirilmesi, çeşitli analizlerin uygulanarak gerekli tedbirlerin alınması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sel Afeti, Düzce, Melen Havzası, Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS).