2013 Yılında Alınan Reklam Kurulu Kararları


Özarslan K.

Büyüteçe Takılanlar, Burcu Sabuncuoğlu Peksevgen & Ayşe Binay Kurultay, Editör, Libra, İstanbul, ss.149-163, 2015

  • Basım Tarihi: 2015
  • Yayınevi: Libra
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.149-163
  • Editörler: Burcu Sabuncuoğlu Peksevgen & Ayşe Binay Kurultay, Editör

Özet

Medya, özellikle ülkemizde medya çalışmaları alanında araştırma yapanlar için zengin bir sorunsal havuzuna sahiptir. Dünya medyasındaki gelişmelere paralel olarak yaşanan meselelerin yanı sıra ülkemize özgün gelişmelerin varlığı medya araştırmalarının sürekli güncellenmesini gerekli kılmaktadır. Türkiye’de medyayı büyüteç altına aldığımızda karşımıza çıkan veriler, bu alanda çalışan her akademisyene önemli bir görev yüklemektedir ve dolayısıyla genç akademisyenlerin araştırmaları önem kazanmaktadır. Büyütece Takılanlar genç akademisyenlerin medyayı çözümleyen ve yorumlayan makalelerinden oluşmaktadır.