PROMOTİONAL ACTİVİTİES AT ERZİNCAN TULUM CHEESE FACİLİTİES and A FİELD SURVEY


Creative Commons License

Demirdöğen S., Sarı S. S.

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.1, pp.171-183, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

It has also been changes in market conditions with increasing competition in the rapidly changing and evolving world everyday. Businesses are to benefit from promotion activities in order to convince them to buy by informing customers about the existence, supremacy, benefits and usage patterns of goods and services. Demonstrating new product and renewing themselves constantly of business adopting customer-oriented strategy have led to the increasing importance of the promotion mix elements.

In this study, The promotion activities in marketing Erzincan Tulum(Goat) Cheese of businesses manufacturing and selling Tulum(Goat) Cheese in the province of Erzincan have been examined. Thus, a survey to 23 business owners that depend on trade and industry chamber was applied in May, 2015. The frequency analysis of datas, Chi-square test by being using SPSS 16.0 package software were made and the results were interpreted.

Her gün hızla gelişen ve değişen dünyada rekabetin artmasıyla pazar koşullarında da değişiklikler olmuştur. İşletmeler mal ve hizmetlerin varlığından, üstünlüklerinden, faydalarından, kullanım şekillerinden müşterileri haberdar edip onları satın almaya ikna etmek için tutundurma faaliyetlerinden yararlanmaktadırlar. Müşteri odaklı stratejileri benimseyen işletmelerin sürekli olarak kendilerini yenileyip yeni ürünler ortaya koymaları tutundurma karması elemanlarının önem kazanmasına neden olmuştur.

Bu çalışmada, Erzincan ilinde tulum peyniri imalatı ve satışı yapan tutundurma faaliyetleri incelenmiştir. Bunun için Mayıs 2015 tarihinde ticaret ve sanayi odasına bağlı 23 işletme sahibine birebir anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programı kullanılarak frekans analizi, ki kare testi yapılmış ve sonuçlar yorumlanmıştır.