İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin Fen Bilgisi dersine ilişkin kaygılarının farklı değişkenler açısından incelenmesi


AKÇÖLTEKİN A., DOĞAN S.

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.6, ss.13-29, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 6
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: The Journal of Academic Social Science Studies
  • Sayfa Sayıları: ss.13-29

Özet

Bu araştırmada İlköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin Fen Bilgisi dersine ilişkin düşünce ve kaygıları incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilere (Gömleksiz ve Yüksel 2003) tarafından geliştirilen ve 38 sorudan oluşan 5’li likert tipi bir ölçek uygulanmıştır. Ölçeğin güvenilirlik çalışması araştırmacılar tarafından yapılarak Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı 0,92 olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonucu öğretmen davranışlarının öğrencilerin derse yönelik tutumlarına etkisi incelendiğinde; erkek öğrenciler, öğretmenlerinin fen bilgisi dersinde konuları tartışmalarına imkan vermediğini ve öğretmenlerin cinsiyet ayrımı yaptığını düşündükleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin alışkanlıklarına göre derse karşı tutumları incelendiğinde; erkek öğrencilerin kız öğrencilere kıyasla fen bilgisi derslerinde başka konularla ilgilendiklerini, doğuda öğrenim gören öğrencilerin fen bilgisi dersini severek ve isteyerek çalıştıkları ve batıdaki öğrencilerin ise doğu’daki öğrencilere oranla derse daha hazırlıklı geldikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin derse karşı kaygı durumu incelendiğinde ise;erkek öğrencilerin bayan öğrencilere kıyasla kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu, doğuda öğrenim gören öğrencilerin fen bilgisi dersinin amacının ne olduğu konusunda tam olarak fikir sahibi olmadıkları ve batıda öğrenim gören öğrencilerin fen bilgisi sınavlarından korktuğu sonucu elde edilmiştir. Öğrencilerin fen bilgisi dersine yönelik ilgileri incelendiğinde ise; fen bilgisini seven öğrencilerin fen bilgisi dersine çalışmaktan zevk aldıkları ve ders konuları ile ilgilenmekten hoşlandıkları, doğuda öğrenim gören öğrencilerin batıdaki öğrencilere kıyasla fen bilgisine çalışmaktan daha çok hoşlandıkları ve boş zamanlarında fen bilgisi ile ilgili konularla ilgilendikleri sonucu elde edilmiştir. Öğrencilerin fen bilgisine yönelik önyargıları incelendiğinde ise; erkek öğrencilerin kız öğrencilere kıyasla fen bilgisi dersleri olmadan da çevreyi tanıyabileceklerini düşündüklerini, dersi sevmeyen öğrencilerin Dünya’yı tanımak için fen bilgisi derslerine gerek olmadığını düşündükleri sonucu elde edilmiştir. Öğrencilerin fen bilgisi dersinden beklentilerine ilişkin düşünceleri incelendiğinde ise; kız öğrencilerin erkek öğrencilere kıyasla gelecekteki çalışmalarında fen bilgisine ihtiyaç duyacakları düşüncesinde oldukları, erkek öğrencilerin ise kız öğrencilere kıyasla fen bilgisi dersini başaracağına inandıkları tespit edilmiştir.