Almanya’da İslam ve İslam’ın Kurumsal Temsili


Creative Commons License

Aslan A.

İZÜ Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, sa.15, ss.1-40, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 15
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: İZÜ Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-40

Özet

Almanya’da İslam ve İslam’ın Kurumsal Temsili 

ÖZ

Çalışmada odak konuya bir köprü olarak Almanya’da Kilise-Devlet ilişkilerine dâir yasal ve anayasal düzenlemeler özetlenmiş ardından İslam’ın kurumsallaşması başlığı altında 60’lı yıllardan itibaren başta Türkiye’den göç edenler olmak üzere Müslümanların oluşturdukları kurumsal yapılar betimlenmiştir. Çalışma; İslam politikalarının geçmişi, İslam’ın kurumsal temsili bağlamında “Almanya İslam Konferansı”, “Avrupa/Alman İslam’ı” ve “İslam’ın Yerelleştirilmesi” tartışmaları gibi başlıklar altında incelenen konularla yapılandırılarak aktüel sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileriyle sonuçlandırılmıştır.

Anahtar Kavramlar: Almanya’da Müslümanlar, İslam’ın Kurumsallaşması, İslam’ın Yerelleştirilmesi, Din-Devlet İlişkileri, Müslüman Kuruluşlar.