Energy evaluation of a phase change material wall covered with novel triple glass


KURNUÇ SEYHAN A., Kara Y. A.

ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI-JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.34, no.1, pp.43-51, 2014 (SCI-Expanded)

Abstract

A research study was conducted to investigate the thermal performance of phase change material (PCM) walls. The south-facing external wall of a test room was constructed using PCM walls composed of brick walls, plasterboards containing PCMs, and novel triple glass. The thermal performance of the PCM walls was experimentally determined on a monthly basis. However, because of the unstable characteristic of the meteorological data, evaluation of any solar application is usually made using the mean values from long-term meteorological data. In addition to the experimental analysis, a theoretical performance analysis based on 10-year mean meteorological data was carried out to provide a more general conclusion about the performance of the PCM walls. The results from the theoretical analysis show that the ratio of the solar energy gain provided by the GR35 PCM wall to the heat load of the test room on a monthly basis varies from 7 to 57% during the heating period from October to May; the ratio is 16% on an annual basis.

Bu çalışma faz değişim maddeli duvarın ısıl performansını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Deney odasının güney cephesi tuğla duvar, faz değişim maddesi içeren sıva levhası ve yeni tasarı üçlü cam bileşenlerinden oluşan faz değişim maddeli duvar kullanılarak inşa edilmiştir. FDM duvarın ısıl performansı aylık bazda deneysel olarak saptanmıştır. Ancak, meteorolojik verilerin değişken karakteristikli olması sebebiyle herhangi bir güneş uygulamasının değerlendirmesi genellikle uzun dönemlik meteorolojik verilerden oluşturulan ortalama değerler kullanılarak yapılır. FDM duvarın performansı hakkında daha genel bir sonuç elde etmek için deneysel analize ek olarak on yıllık ortalama meteorolojik verilere dayanan teorik performans analizi gerçekleştirilmiştir. Teorik analizden elde edilen sonuçlar deney odasının ısıtma yükünün GR35 FDM duvar tarafından sağlanan güneş enerjisi kazanım oranının Ekim ayından Mayıs ayına kadar olan ısıtma periyodu süresince aylık bazda %7’den %57’ye kadar değiştiği ve yıllık bazda ise %16 olduğunu göstermektedir.