Erzincan ili koyunculuk işletmelerinin yapısal özellikleri ve sorunlarının işletme büyüklüğüne göre incelenmesi


Creative Commons License

ÖZYÜREK S. , Türkyılmaz D., Dağdelen Ü., Esenbuğa N., Yaprak M.

AKADEMİK ZİRAAT DERGİSİ, cilt.7, ss.219-226, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: AKADEMİK ZİRAAT DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.219-226

Özet

Bu çalışma ile Erzincan ili koyunculuk işletmelerinin yapısal özelliklerinin belirlenmesi ve sorunların tespit edilerek bu sorunlara çözüm önerilerinin sunulması amaçlanmıştır. Çalışma materyalini 2017 yılında Erzincan il ve ilçelerinde koyunculuk işletmesi sahibi 106 kişi ile yüz yüze yapılan anket verileri oluşturmuştur. İşletmeler bir yaş ve üzerindeki hayvan sayılarına göre küçük işletme (≤100 baş), orta büyüklükte işletme (101-500 baş) ve büyük işletme (≥501 baş) olmak üzere üç gruba ayrılmış ve işletme büyüklüğünün çeşitli faktörlere etkisi incelenmiştir. İşletme başı bir yaş ve üzeri ortalama hayvan varlığı 381,9 baş olarak belirlenmiştir. Yetiştiricilerin %93’ünün serbest aşım, %4’ünün elde aşım ve %3’ünün ise sınıf usulü aşım yaptıkları belirlenmiş ve işletme büyüklüğünün koç katım yöntemi üzerinde istatistiki olarak önemli (p<0,05) etkisi tespit edilmiştir. Yetiştiricilerin %29’u doğumlarda ikizlik istememektedir. Büyük işletmelerin tamamının, küçük işletmelerin ise %81’inin sütü peynir olarak sattığı belirlenmiştir. Küçük işletmelerin %81’i, büyük işletmelerin ise tamamı Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine üyedir. Sürünün verimini artırmak için, yetiştiricilerin %82,8’i bilimsel bir ıslah yapmak istediklerini, geriye kalanların ise yapmak istemedikleri belirlenmiştir. Sonuç olarak yetiştiricilerin doğumlarda ikizlik istememeleri, ilk damızlıkta kullanma yaşının büyük olması, koç katımında kendi işletmelerinden koç kullanmaları ve koyunlara koç katımında ek yemleme yapmamaları gibi gerek işletme ekonomisi gerek de ülke ekonomisine zarar veren birtakım yanlış uygulamalar belirlenmiştir.

In this study, it was aimed to determine the structural characteristics and problems of Erzincan sheep farms and to propose solutions to these problems. The study was carried out 106 face-to-face surveys with sheep farmers in Erzincan. The farms were divided into three groups according to number of sheep: small farm (≤100 head), medium sized farm (101-500 head) and large farm (≥501 head). The effect of farm size on various factors was observed. Only 8.6% of the enterprises are engaged in a different livestock activity except sheep breeding. It was determined that 93% of the farmers made free mating, 4% made hand mating and 3% made class-style mating. The statistical significance was determined (p<0.05) for mating method on farm size. 29% of the breeders do not want to be twins in births. It was determined that 81% of small farm and all large farm were sold as milk cheese. The 81% of small farm and all large farm are members of the Erzincan Sheep and Goat Breeders Association. In order to increase the efficiency of the sheep, 82.8% of the farmers wanted to make a scientific improvement and the rest did not want to do it. As a result, incorrect practices that harm both the country and the farm economy have been determined, such as breeders using their own rams on the mating, not feeding additional sheep on the mating and not wanting to be twins at birth.