Innovations Brought by the Presidential Government System to the Administrative Organization of the Republic of Turkey


Özdemir A.

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, Bishkek, Kyrgyzstan, 9 - 11 June 2021, pp.147-148

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bishkek
  • Country: Kyrgyzstan
  • Page Numbers: pp.147-148
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Innovations Brought by the Presidential Government System to the Administrative Organization of the Republic of Turkey

Abstract

As a result of the referendum accepted on 16 April 2017 in Turkey, the government system has changed and with the general elections held on 24 June 2018, the Presidential government system has been put into practice. The presidential government system has brought important innovations both to the relations between the legislative, executive and judicial powers and to the administrative organization of the Republic of Turkey. Although the new government system is very similar to the presidential system, it is not exactly the same as the presidential system in the USA. The most important features of presidential systems are a single-headed executive and a president with broad powers. These features are also basic features of the Presidential government system of Turkey. Therefore, to be implemented with the start of the Presidential government system, the "prime ministry" and the "council of ministers", which have important duties and powers in parliamentary systems, are no longer included in the Constitution and administrative organization of the Republic of Turkey. Presidential Offices and Presidential Policy Committees have been established to strengthen the office of the President. Another innovation brought by the new government system is the "Vice President" position. In this study, the administrative organization of the Republic of Turkey was compared with the one before June 24 2018, and the duties and powers of the Presidential Offices, the Presidential Policy Committees and the vicepresident were examined.

Keywords: Presidential Government System, Administrative Organization of the Republic of Turkey, Constitutional Institutions, Administrative Law, Central Administration

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Türkiye Cumhuriyeti İdari Teşkilatına Getirdiği Yenilikler

Özet

Türkiye’de 16 Nisan 2017 tarihinde kabul edilen referandum sonucunda hükümet sistemi değişmiş ve 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerle birlikte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi fiili olarak uygulanmaya başlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sadece yasama, yürütme ve yargı kuvvetleri arasındaki ilişkilere değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin idari teşkilatına da önemli yenilikler getirmiştir. Yeni hükümet sistemi başkanlık sistemine çok benzese de ABD’de uygulanan başkanlık sistemi ile birebir aynı değildir. Başkanlık sistemlerinin en önemli özellikleri tek başlı yürütmenin ve geniş yetkilerle donatılmış bir devlet başkanının olmasıdır. Bu özellikler Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de temel özellikleridir. Bu nedenle, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulanmaya başlamasıyla, parlamenter sistemlerde önemli görev ve yetkileri olan “başbakanlık” ve “bakanlar kurulu” Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda ve idari teşkilatında artık yer almamaktadır. Cumhurbaşkanlığı makamının güçlendirilmesi için Cumhurbaşkanlığı Ofisleri ve Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları kurulmuştur. Yeni hükümet sisteminin getirdiği bir diğer yenilik ise “Cumhurbaşkanı Yardımcılığı” makamıdır. Bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti idari teşkilatı 24 Haziran 2018 öncesi ile karşılaştırılmış, Cumhurbaşkanlığı Ofislerinin, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının ve Cumhurbaşkanı yardımcılığı makamının görev ve yetkileri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti İdari Teşkilatı, Anayasal Kurumlar, İdare Hukuku, Merkezi İdare