Gıdalarda Mikroorganizma İnaktivasyonunun Modellemesi ve Uygulaması


OĞUZHAN P., YANGILAR F.

JOURNAL OF TEKIRDAG AGRICULTURE FACULTY-TEKIRDAG ZIRAAT FAKULTESI DERGISI, vol.10, no.3, pp.54-58, 2013 (Peer-Reviewed Journal)