Dilin İşlevleri ve Söz Varlığı Açısından Pepee


UZUNER YURT S., AKTAŞ E.

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017 (Peer-Reviewed Journal)