AİHM'nin Kürtajla İlgili Kararlarındaki Etkililik İradesi ve Toplumsal Cinsiyet İlişkisi


Creative Commons License

Koçakgöl M.

Ankara Barosu Dergisi, cilt.76, sa.3, ss.223-249, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 76 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Ankara Barosu Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.223-249

Özet

Kürtaj etik, hukuk ve toplumsal cinsiyet gibi birçok bağlamda uzun yıllardır üzerinde tartışılan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tartışmalar kadının hakları ve ceninin yaşamı ikileminde ele alınabilen bir konu olarak görülebilmektedir. AİHM’in de kürtajla ilgili Yaşama Hakkı ve Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Hakkı çerçevesinde verdiği kararlar bulunmaktadır. Bu çalışmada mahkemenin kürtajı hak olarak mı, yasaklanması gereken bir fiil olarak mı yoksa gereksinim olarak mı gördüğü tartışılmıştır. Mahkemenin tutumu ise toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle ilişkili olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda AİHM’in kürtajı nereye konumlandırdığı ele alınmış, bu konuda toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılık çerçevesinde etkili olma iradesine sahip olup olmadığıyla ilgili ulaşılan sonuca yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: AİHM, Kürtaj, Etkililik İradesi, Toplumsal Cinsiyet, Kadın.

Abortion is a topic which has been discussed for years in different contexts such as ethics, law and gender. These discussions are made within the scope of women rights and life of the foetus. There are decisions of ECHR about abortion within the frame of Right to Life and Right to Respect for Private and Family Life. In this study, it has discussed whether it is a right or should it be considered as a forbidden act or is abortion a necessity. Attitude of the court toward abortion has been evaluated in the light of gender inequalities. In this context, how ECHR approaches to abortion is handled. The results achieved about court’s efficiency will on abortion in the context of sensibility for gender equality have been shared.

Keywords: ECHR, Abortion, Efficiency Will, Gender, Woman.