Üniversite Dövüş Sporcularına Farklı Formlarda Uygulanan Yüksek Yoğunluklu Aralıklı Antrenmanın Vücut Kompozisyonu ve Kas Gücü Üzerindeki Etkisi


Akcan İ. O. , Aydos L., Akgül M. Ş.

3. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPORTS FOR ALL AND WELLNESS, Antalya, Turkey, 10 - 14 June 2020, pp.66-75

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.66-75
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study was to investigate effects of two different high intensity interval program for 3 weeks on body composition and strength of combat sport athletes. Twentynine combat sport athletes (karate, judo, taekwondo, wrestling) (age 21.41±1.50 years) voluntarily participated in this study. Participants were randomly assigned to two groups; Tabata protocol and running based high intensity interval protocol. Both methods were applied to participants 3 days per week for 3 weeks. Body composition, leg strength, back strength and hand grip strength of the participants were measured before and after the application. Mean values, standard deviations and 95% confidence intervals of the variables were calculated. Data normality was verified using Skewness and Kurtosis values. Paired Sample T Test was used to determine intragroup changes while Independent Sample T Test was used to determine intergroup changes. P value was set at p<0.05. There was no significant difference between groups during the first measurement (p>0.05). No significant change was found in the variables between two measurements. When groups were compared, there was difference in back strength in favour of Tabata group.

 Bu çalışmanın amacı 3 hafta süre ile uygulanan iki farklı yüksek yoğunluklu interval antrenman metodunun vücut kompozisyonu ve kuvvet üzerinde etkilerini incelemektedir. Çalışmaya 21,41± 1,50 yıl yaş ortalamasına sahip 29 dövüş sporcusu (karate, judo, taekvando, güreş) katılmıştır. Çalışmada katılımcılar rastgele iki gruba ayrılmış, bir gruba yüksek şiddetli interval antrenman metotlarından biri olan Tabata Metodu, diğer gruba ise koşu temelli yüksek şiddetli interval antrenman metodu uygulanmıştır. Tüm gruplar 3 hafta süresince haftada 3 gün gün aşırı antrenmana programına katılmışlardır. Katılımcılara çalışma öncesi ve sonrasında vücut kompozisyonu ölçümü, bacak kuvveti ölçümü, sırt kuvveti ölçümü ve pençe kuvveti ölçümü yapılmıştır. Değişkenlerin ortalama değerleri, standart sapmaları ve % 95 güven aralıkları hesaplandı. Veri normalliği Skewness ve Kurtosis değerleri kullanılarak doğrulandı. Grup içi değişiklikleri belirlemek için Paired Sample T Test, gruplar arası değişiklikleri belirlemek için Independent Sample T Test kullanıldı. P değeri p <0.05 olarak ayarlandı. İlk ölçüm sırasında gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p> 0.05). İki ölçüm arasındaki değişkenlerde anlamlı bir değişiklik bulunmadı. Gruplar karşılaştırıldığında sadece sırt kuvveti parametresinde gruplar arası farka rastlanmıştır. Bu farkın ise tabata grubu lehine olduğu gözlemlenmiştir.