Child and Migration in "When Hitler stole pink rabbit"


Gülmez B.

Uluslararası Savaş Çalışmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 - 30 October 2021, pp.156-157

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.156-157
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

CHILD AND MIGRATION IN “WHEN HITLER STOLE PINK RABBIT”

Bilge GÜLMEZ

Teaching Assistant., Department of German Language Education

Department of Foreign Language Education, School of Education

Erzincan Binali Yıldırım University, Erzincan

Born on June 14, 1923 in Berlin, the author Judith Kerr's father was Jewish, apart from being a theater critic and pro-socialist party. In 1933, when Hitler came to power in Germany, the author first fled to Switzerland with his family. Switzerland was only a way station in their escape. Then, in 1934, they went to Paris, where many German immigrants lived. The first of the author's trilogy of novels, "When Hitler stole pink rabbit" written in 1971, followed by " The Other Way Round " in 1975, and " A Small Person Far Away" in 1979, told the experiences of her family who escaped from Hitler's fascism during the years of exile. The fact that the novel "When Hitler stole pink rabbit" has not been studied thematically before constitutes the original aspect of our study.

The novel "When Hitler stole pink rabbit", which is the focus of our study, is expected to be examined in terms of German literature and to shed light on today's problems, especially considering that immigration is a very controversial sociological and political issue today. As a matter of fact, we can see better in this novel that immigration affects children the most as a result of war and fascism. Migration changes the future and identities of adults and children and makes them very different individuals spiritually. Our study was conducted using content analysis and reveals that Hitler had a deep impact on children due to his policies that forced families to migrate. In the novel, as a Jewish immigrant child, Anna's emotional turmoil and its effect on her psychology and life order are clearly seen. Anna, her older brother Max, and her parents were Jewish and had to flee Germany when Hitler came to power.

This autobiographic novel tells us that Anna is very upset that they left their home behind when they left their homeland. When she finds out that the Nazis broke into her house and confiscated all her belongings, she doesn't want to go back to Germany, especially because her pink rabbit toy was stolen. In this autobiographical novel, the author tells us what she felt and experienced in those days, with all the truth from the eyes of a child. In the novel, children often try to give meaning to the word "Immigrant" and cannot decide whether it is good or bad. They always look at the country they migrated to, the city, the houses they live in, the environment, the school with the eyes of an immigrant and are always the “other”.

Keywords: “When Hitler stole pink rabbit”, Migration, Child, German Literature, War, Exile

“HİTLER OYUNCAĞIMI ÇALDI” ROMANINDA ÇOCUK VE GÖÇ

Bilge GÜLMEZ

Arş. Gör. Alman Dili Eğitimi ABD

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan

14 Haziran 1923 Berlin doğumlu yazar Judith Kerr’in babası tiyatro eleştirmeni ve sosyalist parti yanlısı olmasının dışında bir Yahudi’ydi. 1933’te Hitlerin Almanya’da yönetime gelmesiyle yazar ailesiyle ilk olarak İsviçre’ye kaçmıştır. İsviçre onlar için başlayan kaçış serüveninde sadece ara istasyondu. Sonrasında 1934’te birçok Alman göçmenin de yaşadığı Paris’e gittiler. Yazarın roman üçlemesinin ilki 1971’de yazdığı “Hitler Oyuncağımı Çaldı” ve sonrasında 1975 yılında “Barış Gelene Dek”, 1979'da ise “Bir Aile Buluşması”nda Hitler faşizminden kaçan ailesinin yaşadıklarını sürgün yıllarını anlattı. “Hitler oyuncağımı çaldı” adlı romanın tematik olarak daha önce çalışılmamış olması çalışmamızın özgün yanını oluşturmaktadır.

Çalışmamızın odak konusu olan “Hitler oyuncağımı çaldı” adlı roman, özellikle göçün günümüzde çok tartışılır sosyolojik ve siyasal konu olduğu düşünülünce, Alman edebiyatı açısından incelenmesi ve günümüz sorunlarına ışık tutması beklenmektedir. Nitekim göçün savaş ve faşizm sonucu en fazla çocukları etkilediğini bu romanda daha iyi görebilmekteyiz. Göç, yetişkinler ile birlikte çocukların geleceklerini ve kimliklerini değiştirmekte ve onları çok farklı ruhsal bir birey haline getirmektedir. Çalışmamız içerik analizi kullanılarak yapılmış olup, Hitler’in aileleri göçe zorlayan politikaları nedeniyle çocuklar üzerinden derin etki bıraktığını ortaya koymaktadır. Romanda Yahudi bir göçmen çocuk olarak Anna’nın yaşadığı duygu karmaşası, psikolojisindeki, hayat düzenindeki etkisi net bir şekilde görülmektedir. Anna, abisi Max, annesi ve babası ile Yahudi oldukları için Hitlerin yönetime gelmesi ile Almanya’dan kaçmak zorunda kalmıştır.

Anna evlerini, vatanını terk ederken geride bıraktıkları için çok üzgündür. Nazilerin evlerine girip tüm eşyalarına el koyduklarını öğrendiğinde özellikle pembe renkli tavşan oyuncağı çalındığı için Almanya’ya tekrar dönmek istemez. Yazar, bu otobiyografik romanında bizlere o günlerde neler hissettiklerini, yaşadıklarını tüm gerçekliğiyle çocuk gözüyle anlatmaktadır. Romanda sıkılıkla çocuklar “Göçmen” kelimesine anlam yüklemeye çalışmakta, iyi mi kötü mü karar verememektedirler. Göç ettikleri ülkeye, şehire, orada yaşadıkları evlere, çevreye, okula karşı hep göçmen gözüyle bakmakta ve hep öteki olmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: “Hitler Oyuncağımı Çaldı”, Göç, Çocuk, Alman Edebiyatı, Savaş, Sürgün