2009, 2013, 2015 ve 2018 Ortaokul Matematik Öğretim Programlarının Sayılar ve İşlemler Öğrenme Alanı Kapsamında İncelenmesi


Creative Commons License

Kandal R., Baş F.

2 INTERNATIONAL SCIENCE, EDUCATION, ART & TECHNOLOGY SYMPOSIUM, İzmir, Turkey, 28 - 29 May 2021, pp.206-218

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.206-218
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Bilimsel ve teknolojik ilerlemelerden doğan ihtiyaçlara cevap verebilmek eğitim sistemlerinin güncel gelişmeler ışığında revize edilmesiyle mümkün olabilir. Bu araştırmada, 2009,2013, 2015 ve 2018 yıllarına ait Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanmış olan ortaokul matematik dersi öğretim programlarında yer alan sayılar ve işlemler öğrenme alanındaki alt öğrenme alanları, konular, kazanım sayıları ve ders saatleri sınıflar bazında bütünüyle karşılaştırılarak incelenmesi amaçlanmıştır. Doküman incelenmesi temelinde tasarlanan çalışma; araştırma problemlerini belirleme, veri toplama, verileri değerlendirme, bulguları analiz etme, yorumlama (araştırılan konu hakkında edinilen bilgiyi değerlendirme) ve ilgili araştırmacılara önerilerde bulunma şeklinde altı adımda yürütülmüştür. Elde edilen verilere göre matematik dersi öğretim programlarındaki ders sürelerinin artırıldığı, kazanımların bir kısmının birleştirilerek daha yalın hale getirildiği ve özellikle 2009 yılı öğretim programında 5.sınıf kazanımlarının daha yoğun olduğu görülmüştür. Matematik dersi öğretim programında yer alan gerçek sayılar ve bilinçli tüketici aritmetiği alt öğrenme alanlarına sadece 2009 yılında, kümeler ve tam sayılarla işlemler alt öğrenme alanlarına 2009 ve 2018 yıllarında, tam sayılarla çarpma ve bölme işlemleri alt öğrenme alanına ise 2013 ve 2015 yıllarında yer verildiği belirlenmiştir.  Kesirlerle çarpma işlemleri alt öğrenme alanına 2009 yılında, kesirlerle toplama işlemleri ve kesirlerle çıkarma işlemleri alt öğrenme alanlarına 2009, 2013 ve 2015 yıllarında yer alan öğretim programında yer verilmiştir.