Atatürk Dönemi Erzincan Valileri


KESKİN Y. Z., Kayser Ö. F.

Journal of Universal History Studies, vol.3, no.2, pp.373-390, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Journal of Universal History Studies
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.373-390
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Sözlü te vali “bir şeye ço ya ın olan; yetkili işi, yönetici” anlamındadır.Bu yönüyle vali, Tür devlet geleneğinde, idarenin başı olarak eyaletlerde ve şehirlerde asırlardır kamu büro rasisinin en temel figürlerinden birisi olmuştur.Hal ın devletile özdeşleştirdiği bu yapı,OsmanlıDevleti’nin son döneminde önemli bir değişim geçirere , mer eziyetçi devlet anlayışının urumsallaşmasında önemli bir rol oynamıştır. Tanzimat Dönemiyle başlayıp, ilerleyen süreçte zaman zaman yeniden yapılandırılan taşra büro rasisinde, valiler merkezi yönetimin mutlak temsilcisi olmakla birlikte; siyasi, askeri ve ekonomik yetkileri oldu ça sınırlandırılmıştır. Tür iye Cumhuriyeti’nin urulmasıyla, taşra yönetiminde i mutlak mer eziyetçi yapı daha da artırılara , yeni rejimin taşrada i en önemli temsilcileri, dolayısıyla da hedeflenen dönüşümün en önemlimümessillerinden birisi valiler olmuştur. Bumakalede, cumhuriyetin ilanıyla başlayıp 1939 yılına kadarkisüreçteErzincan’da valilik yapan Hasan FaizBey, AhmetCevdetBey,Mehmet FevziBey, Ahmet AzmiBey, HasanTahsinBey, Ali KemaliBey, AhmetMuhtarBeyveMehmetFahriBey’in dönemlerinde yaşanan gelişmeler üzerinde durulmuştur.