Dumb-bell Pleomorfik Adenom


MÜDERRİS S.

Bozok Tıp Derg 2015;5(3):77-80 Bozok Med J 2015;5(3):77-80, cilt.3, ss.77-80, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 3
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Bozok Tıp Derg 2015;5(3):77-80 Bozok Med J 2015;5(3):77-80
  • Sayfa Sayıları: ss.77-80

Özet

ÖZET Pleomorfik adenom parotis bezinde en sık görülen bening tümördür. Ayrıca minör tükrük bezlerinden de köken alabilir. Pleomorfik adenomlar boyunda herhangi bir lokalizasyonda görülebilir ve nadiren peomorfik adenomlar parafaringeal boşluğa doğru stilomandibüler ligament ile ramus mandibulanın posterioruna doğru uzanırlar dumb-bell pleomorfik adenom adı verilir. Burada literatürde yazılan fakat çok nadir görülen dubm-bell pleomorfik adenom olgusu sunulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Tümör; Bening; Tükrük bezi 

ABSTRACT Pleomorphic adenoma is a benign tumor, mostly originating from parotid gland. It can also be originated from minor salivary glands. Rarely the mass extends from posterior part of ramus mandibula through stylomandibular ligament towards the parapharyngeal space, called as dumb-bell pleomorphic adenoma and pleomorphic adenomas can be seen in any localization in the neck. We wanted to report a case with dumb-bell pleomorphic adenoma which has repoted before but has seen very rarely. Key Words: Tumor; Benign; Salivary gland