FADL HASAN ABBÂS VE BELAGATE DAİR ESERLERİ


Creative Commons License

Akyüz Z.

Universal Journal of Theology, vol.IV, no.1, pp.79-104, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: IV Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Universal Journal of Theology
  • Journal Indexes: Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.79-104
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: No

Abstract

When we look at the history of rhetoric (belâgat), there are many scholars who have made efforts to contribute to this field of study. They have devoted their whole life to this science. Their aim was to learn the delicacies of rhetoric, discover its secrets, and understand its beauties. The underlying reason was the perception that the science of rhetoric is a means for understanding the Qur'an. One of these scholars is Fadl Hasan Abbâs. In the present study, the life of Fadl Hasan Abbâs, one of the scholars of rhetoric, and his works are briefly introduced. 

Keywords: Fadl Hasan Abbâs, rhetoric, book, works

Belâgat tarihine baktığımız zaman, bu ilme katkıda bulunmak için gayret sarf eden birçok âlim vardır. Onlar tabiri caizse bütün ömürlerini bu ilme hasretmişlerdir. Amaçları belâgat ilminin inceliklerine vakıf olmak, sırlarını keşfetmek ve ondaki güzellikleri anlamaktır. Nedeni ise, Kur’ân-ı Kerîm’i anlamada belâgat ilmini bir vasıta olarak telakki etmeleridir. İşte bu âlimlerden birisi de Fadl Hasan Abbâs’tır. Bu makalede belâgat âlimlerinden Fadl Hasan Abbâs’ın kısaca hayatına temas edilmiş ve belâgat alanında yazdığı eserlerinin tanıtılmasına gayret edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fadl Hasan Abbâs, belâgat, eser, kitap