Swot Analysis of Nature Sports Potential of Erzincan Province


Creative Commons License

Tokat F.

Anatolia Sport Research, vol.4, no.3, pp.1-7, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 3
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.29228/anatoliasr.47
  • Journal Name: Anatolia Sport Research
  • Journal Indexes: Index Copernicus, Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.1-7
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACTAim: The popularity and applicability of outdoor sports is increasing worldwide in terms of touristic, recreational and sportive aspects. Similarly, interest is also increasing in Turkey. Erzincan attracts attention with its nature and natural beauties and has a serious potential for extreme sports. It comes to the forefront with the opportunity to do outdoor sports such as skiing, canoeing, rafting, mountaineering, hiking, cycling and camping throughout the year according to seasonal conditions. In this context, the aim of the research is to evaluate the strengths, weaknesses, opportunities and threats of Erzincan province in terms of nature sports potential through SWOT analysis.Material and Method: SWOT analysis is an acronym for Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. This model allows many different organizational structures, such as organizations, individuals or provinces, to quickly identify both internal factors linked to internal functioning and external factors linked to the environment in which it is developing. SWOT analysis is a multidimensional tool for strategic analysis: it identifies an organization's internal factors (strengths and weaknesses) and external factors linked to its environment (weaknesses and threats); it also allows organizations to prioritize factors in terms of expected impact according to whether they are positive (strengths and opportunities) or negative (weaknesses and threats).Results: It is a great advantage to have trails suitable for different levels and different branches of nature sports. In addition, the existence of clubs and trainers related to nature sports in Erzincan, the fact that it has hosted national and international organizations, and ease of transportation can be considered as a great advantage. The fact that the perception of the province as a terrorist region has not been completely broken, especially for the people in the western regions, the high risk of earthquakes, and the inadequacy of advertising and marketing in the current conditions can be considered as disadvantages.Conclussions: As a result, it is thought that Erzincan has a high potential for nature sports and that the potential can be strengthened and revealed with the measures to be taken against the reported weaknesses and threats. By increasing the sportive, touristic and recreational activities of the province in the field of nature sports, its recognition in the national and international arena will be expanded and material and moral contribution will be provided to the city and the country.Keywords: Erzincan, Extreme Sports, Outdoor Sports, Swot Analysis

Amaç: Doğa sporlarının popülaritesi ve uygulanabilirliği, dünya genelinde turistik, rekreatif ve sportif açıdan her geçen gün artmaktadır. Türkiye’de de benzer şekilde ilgi artmaktadır. Erzincan doğasıyla, doğal güzellikleriyle dikkat çekmektedir ve ciddi bir doğa sporları potansiyeline sahiptir. Yıl boyunca, mevsim koşullarına göre kayak, kano, rafting, dağcılık, yürüyüş, bisiklet, kamp gibi doğa sporlarını yapabilme imkanı sunmasıyla ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda araştırmanın amacı, Erzincan ilinin doğa sporları potansiyeli açısından güçlü yönlerinin, zayıf yönlerinin, fırsatların ve tehditlerin SWOT analizi ile değerlendirilmesidir. Materyal ve Metod: SWOT analizi, Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler terimlerinin kısaltmasıdır. Bu model, kuruluşların, bireylerin ya da illerin gibi birçok farklı organizsayson yapısının hem iç işleyişle bağlantılı iç faktörlerini hem de gelişmekte olduğu çevreye bağlı dış faktörlerini hızlı bir şekilde tanımlamasına olanak tanır. SWOT analizi stratejik analiz için çok boyutlu bir araçtır: bir kuruluşun iç faktörlerini (güçlü ve zayıf yönler) ve çevresiyle bağlantılı dış faktörlerini (zayıf yönler ve tehditler) tanımlar; ayrıca kuruluşların faktörleri olumlu (güçlü yönler ve fırsatlar) veya olumsuz (zayıf yönler ve tehditler) olup olmadıklarına göre beklenen etki açısından önceliklendirmesine olanak tanır. Bu kapsamda çalışma SWOT analizi yöntemi kullanılarak yapılmıştır.Bulgular: Farklı seviyelere uygun parkurlar ve farklı doğa sporları branşlarının yapılabilmesi büyük avantajdır. Ayrıca Erzincan’da doğa sporları ile ilgili kulüp ve eğitmenlerin bulunması, ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmış olması, ulaşım kolaylıkları büyük bir avantaj olarak değerlendirilebilir. Özellikle batı bölgelerindeki halk için ilin terör bölgesi olması algısının tam olarak kırılamamış olması, deprem riski yüksek olması, reklam ve pazarlama boyutunda mevcut koşullar içinde yetersiz kalınması ise dezavantaj olarak değerlendirilebilir.Sonuç: Sonuçta Erzincan’ın doğa sporları potansiyelinin yüksek olduğu ve bildirilen zayıf yönler ve tehditlere alınacak tedbirlerle potansiyelin güçlendirilerek ortaya çıkarılabileceği düşünülmektedir. İlin doğa sporları alanında, sportif, turistik ve rekreatif faaliyetlerinin artmasıyla ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığınının genişlemesi sağlanarak, şehre ve ülkeye maddi manevi katkı sağlanabilecektir.Anahtar Kelimeler: Doğa Sporları, Ekstrem Sporlar, Erzincan, Swot Analizi