Yeni Bir Schiff Bazı Ligandı Olan 5-Hidroksisalisiliden-o-aminofenolün Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Metal Komplekslerinin İncelenmesi


TUNA YILDIRIM S. , Canpolat E., KAYA M.

XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 May 2011, vol.1, pp.119

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.119