Üniversite Öğrencilerinin Toplu Taşıma Memnuniyetlerinin Değerlendirlmesi Üzerine Çalışma: Erzincan İli Örneği


BAYATA H. F. , BAŞ F. İ. , KELEŞ Ö. F.

5. Internaional Multidisiplinary Studies Comgress, 2 - 03 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text