Z Kaynak Eviriciler


KAYA V. , Tuncer S.

2. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Erzincan, Türkiye, 7 - 08 Mayıs 2015, ss.216

  • Basıldığı Şehir: Erzincan
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.216

Özet

Eviriciler, bir veya üç fazlı alternatif gerilim ile beslenecek yük için doğru gerilim kaynağından yüke enerji transferi yapan, frekansı ve gerilimi birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilen devrelerdir. Geleneksel eviricilerin güç çevirimlerinde gerilim kaynaklı ve akım kaynaklı iki tip evirici topolojisi mevcuttur.
Son yıllarda, gerilim kaynaklı ve akım kaynaklı eviricilerin teorik ve kavramsal sınırlamalarının üstesinden gelebilmek için Z-kaynak evirici veya empedans-kaynak evirici olarak adlandırılan eviriciler yeni güç konsepti olmaktadır. Z-kaynak eviriciler pasif elemanlardan oluşan empedans ağı yardımıyla düşürücü/yükseltici karakteristiğine göre enerji dönüşümü gerçekleştirirler. Bu bildiride, Z-kaynak eviricilerin devre yapısı, çalışma prensibi, eşdeğer devresi verilerek eviricinin çıkış geriliminin üretilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.

Inverters are the circuit that adjusted as independently from each other its frequency and voltage, making the transfers energy to load from the direct voltage (DC) source for the load to be supplied with alternating voltage (AC) one or three-phase. Voltage source and current source inverters are available two types inverter topology in power conversions of traditional inverters.
In recent years, inverters called Z-source inverter or impedance-source inverter is a new power concept to overcome of theoretical and conceptual limitations of the voltage source and current source inverters. Z-source inverters perform the energy conversion by the buck/boost characteristics with the help of impedance network consisting of passive elements. In this study was carried out studies on the circuit structure of the Z-source inverters, working principles of inverters, equivalent circuit, and production of output voltage.