DIŞ UZMANLARIN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN DERS İMECESİNDE KATILIMCILARIN MATERYAL KULLANIMI İLE İLGİLİ PAYLAŞIMLARI


Creative Commons License

KANBOLAT O. , ARSLAN S.

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.11, ss.43-54, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 11 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.43-54

Özet

Bu araştırma akademisyen, öğretmen ve öğretmen adayı katılımıyla gerçekleştirilen ders imecesi sürecinde katılımcıların derste materyal kullanımına ilişkin ne tür paylaşımlarda bulunduklarını ve dış uzmanların süreç içerisindeki rollerini okuyucuya yansıtmaktadır. Çalışma, 2013-2014 bahar yarıyılında Erzincan Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliğinde yürütülen „Öğretmenlik Uygulaması? dersi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya matematik eğitimi alanında çalışan bir akademisyen, öğretmenlik uygulaması dersinde birlikte çalıştıkları bir uygulama öğretmeni ve gönüllülük esasına göre seçilen üç öğretmen adayı katılmıştır. Katılımcılar altı hafta süresince üç ders imecesi döngüsü gerçekleştirmişlerdir. Araştırmanın verileri, ders imecesi süresince katılımcıların gerçekleştirdikleri toplantılara ait 300 dakikalık video kayıtlarından ve araştırmacı tarafından tutulan alan notlarından elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulardan hareketle katılımcıların derste kullanılacak olan materyallerin belirlenmesi ve bu materyallerin kullanımı süreci gibi konularda paylaşımlarda bulundukları ve bu süreç içerisinde akademisyen bilgi veren ve eleştiren rolünü üstlenirken; öğretmen daha çok danışan konumunda olduğu tespit edilmiştir.

This research reflects what kind of sharing the participants have with regard to the use of course material and the role of knowledgeable others in the process of course coordination with the participation of academicians, teachers and prospective teachers. Research was held within the „Teaching Practice? course which is carried out in the spring semester of 2013-2014 in Erzincan University Faculty of Education Primary Mathematics Teaching Department. An academician working in the field of mathematics education, an application teacher working in the teaching practice course and three volunteer teacher candidates in the research. Participants carried out three course coordination cycle during six weeks. The data of the study were obtained from the 300 hour video recording of the participants during the course coordination and from the field notes kept by the researcher. Through the findings obtained from the research, participants were found to be involved in collaboration such as the identification and usage process of materials to be used. In this process, while the academician assumed an informing and criticizing role, it was determined that the teacher was more of a consultant.