YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ ÖRNEĞİNDE TÜRKİYE’NİN DİL VE KAMU POLİTİKALARI


Creative Commons License

Nogayeva A., Tanrıverdi İ.

UTUDAŞ VIII. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde, Turkey, 02 June 2021, vol.2, pp.512-523

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Niğde
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.512-523
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Özet: Türk dili binlerce yıllık bir geçmişe sahip olup günümüzde üç yüz milyondan fazla insan tarafından konuşulmaktadır. Bağımsız Türk cumhuriyetlerinin yanı sıra yüzden fazla ülkede yerleşik veya göçmen Türk nüfusu yaşamaktadır ve Türk cumhuriyetleri onlarca ülkede diplomatik ve kültürel faaliyetler yürütmektedir. Gerek Türkiye dışındaki soydaşlarla daha iyi bağlar kurmak, gerekse başka toplumlara Türk dilini, ortak Türk kültürünü, Türkiye’yi tanıtmak, yabancı toplumlarla iletişim kurmak için Türkiye çeşitli organizasyonlar ve kurumlar oluşturmuştur. Bu kurumlardan biri de ismini dünyaca ünlü hümanist şairimizden alan Yunus Emre Enstitüsüdür. Bu kurum aracılığıyla elliden fazla ülkede eğitim merkezleri açılmış, binlerce öğrenciye Türkçe öğretilmiştir. Bu sayede Türkçe yaygınlaştırılırken aynı zamanda toplumlar arasında bir bağ da kurulmuştur. Çalışmamızda, Türkiye’nin dil ve kamu politikaları çerçevesinde Türkçe öğretiminin yanında ortak Türk kültürünün yaygınlaştırılmasına ve geliştirilmesine katkı sağlayan, Türkiye dışındaki Türklerle bir köprü vazifesi gören, Türk dilinin gelecek nesillere aktarımında katkı sağlayan bir kurum olma özelliğini taşıyan Yunus Emre Enstitüleri’nün rolü değerlendirilecektir. Anahtar kelimeler: Türk Dış Politikası, Yunus Emre, Türk kültürü, kamu diplomasi, dil politikaları

Turkey's Language and Public Policies : Case of Yunus Emre Institute Abstract: Turkish language has a history of thousand of centuries and is spoken by more than tree hundred millüon people today. Resıdent or immigrant Turkish population lives in more than a hundred contries, seven of which are independent Turkic republics and Turkish Republics carriyout diplomatic and cultural activities in many countries. Turkey has established various organizations and institutions in order to establis beter ties with the citizens outside of Turkey, to introduce Turkish language and culture to other societes and to communicate with foreijon societes. One of these institutions is the Yunus Emre Institute, which takes its name from our world- fomous humanish poet. Thanks to this Institute, education centers have been open in more than fifty countries, and thousounds of stdenu have been taught Turkish. In this way, Turkish has been disseminated and a link has been established among societies. This institution has contributed not only to Turkish teachiyo but also to the intraduction of Turkish culture. And it acts as a bridge with the Turkish outside of Turkey. In addition it is an important institution that ensures the transfer of the Turkish language to the future generations. Keywords: Turkish Foreign Policy, Yunus Emre Institute, Turkish culture, public diplomacy, language policy