Intercession Authority of Believers in the Context of Hadith


Creative Commons License

Tozlu İ.

Uluslararası Tevhid ve Şefaat Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 07 November 2021, pp.139-157

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.139-157
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Gerek İslâm gerekse İslâm dışı dinlerde inançla ilgili en fazla öne çıkan konularından biri şefaat meselesidir. Yaratılışı gereği her insan, yüce bir yaratıcıya inanma ihtiyacı taşır. Bu itibarla şefaat; kişinin isteğini yerine getirebilmesi için kendisinden daha güçlü olanın yardımını talep etmesi (dua) ile yakından ilintili kabul edilir. İnsanın muhtaç olduğu bu duygu ilâhî olsun veya olmasın her dinde yardım isteme, işinin görülüp çözüme kavuşturulmasını talep etme şeklinde tezahür etmiş, müslüman dil âlimleri de etimolojik olarak şefaati, kulun daha güçlü olandan isteğini yerine getirme niyazı olarak tanımlamışlardır. Bu tebliğde şefaat yetkisi; dinlerde, inanç sistemlerinde veya felsefî olarak tartışılmasından ziyade İslâm inancına mensup kimse özelinde ele alınacak ve bu yetkiye sahip olması gereken müminlerin özelliği tevhid açısından öne çıkartılacaktır. Zira bu çalışmada mümin derken yüce yaratıcıyı bir kabul edip kendisinden ilâhî emirler alan, nebîleri tasdik eden kişi kastedilmiş, Kur’an âyetleri ve hadisler temel ilke kabul edilmiştir.