Makine Öğrenmesi Yöntemlerinin Kullanılması ile Uçak İtki Değerinin Tahmin Edilmesi


Kılıç U.

3rd International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies-ISSRIS'23, Balıkesir, Turkey, 15 - 18 March 2023, pp.563-564

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Balıkesir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.563-564
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı, bir ticari yolcu uçağının uçuş parametrelerini kullanarak uçak itkisi hakkında makine öğrenmesi tabanlı bir tahmin yapmaktır. Uçakların güvenli uçuşunu etkileyen en önemli parametrelerden biri uçak motorlarının itki değeridir. İtki değeri optimum seviyenin altındaysa, uçuş emniyeti risk altına girer. Ayrıca, optimum itki değeri belirlenemediği takdirde yakıt tüketimi yükselir ve bazı istenmeyen titreşimler oluşur. İtki değeri motor yerdeyken yük hücreleri ile ölçülebilir, ancak motor uçağa takılı iken motor basınç oranı veya N1 fan hızına göre belirlenmektedir. Tahmin edilen itki değeri uçuş yönetimi kontrol sistemi tarafından hesaplanır ve elektronik motor kontrol sistemi tarafından uygulanır. Bu değerler hesaplanırken hava veri referans sisteminden ve motor sistemlerinden gelen bilgiler kullanılmaktadır. Motor basınç oranı değerinin hesaplanamadığı durumda N1 fan hızı itki göstergesi olarak kullanılmaktadır, ancak bu modda otomatik itki fonksiyonu devre dışı olmaktadır. İtki değeri çevresel ve uçak operasyon şartlarından etkilenebildiğinden dolayı doğru şekilde belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada ticari bir yolcu uçağından alınan veriler kullanılarak itki değerini en çok etkileyen parametreler korelasyon analizi ile %95 güven aralığına göre seçilmiştir. Analiz sonuçlarına göre irtifa, hücum açısı, hava hızı, uçuş hattı açısı, yakıt akışı, yer hızı, tırmanma açısı, slat pozisyonu ve TRA parametrelerinin N1 fan hızına etki eden önemli parametreler olduğu görülmüştür. İlgili veriler tahmin algoritmalarına giriş olarak verilmeden önce uzun süreli çapraz doğrulama tekniği kullanılarak eğitim ve test verileri olarak bölünmüştür. Ardından bu veriler kullanılacak makine öğrenmesi yöntemlerine giriş olarak uygulanmıştır ve itki değeri (N1) tahmin edilmiştir. N1 fan hızı için tahmin sonuçlarına göre, tasarlanan modeller içinde en yüksek doğruluk, exponetial gaussian process regression ile elde edilmiştir. İlgili yöntem ile test verisinin tahmininde 0,42739'luk kök-ortalama kare hatası elde edilmektedir. Bu sonuç, N1 fan hızı verisinin uçuş ekibine sağlanamaması durumunda makine öğrenmesi yöntemleri kullanılarak, ilgili verinin doğru bir şekilde tahmin edilebilmesinin mümkün olduğunu göstermektedir. Böylece uçuş sırasında uygun itki değerinin tanımlanması ve izlenmesi ile uçağın havada tutunamaması durumunu önlenebilir ve uçuş daha güvenli hale getirilebilir.