Sözleşmenin Yorumlanması Meselesine Türk ve İngiliz Hukuklarının Farklı Yaklaşımı


Şahin E. , Çelt D. Ö.

Legal Hukuk Dergisi, cilt.18, ss.697-745, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 18 Konu: 194
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Legal Hukuk Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.697-745

Özet

Sözleşmenin yorumlamlanması, sözleşme hukukunun en soyut ve tartışmalı konularından birisidir. Bu kapsamda çalışmamızda öncelikli olarak Türk hukukunda iradenin ne zaman varlık kazanacağı sorusu, beyanın yorumlanması ve sözleşmelerin yorumlanması meselelerindeki görünümü ile güven teorisi ele alınacaktır. Sözleşmenin yorumunda İsviçre ve Alman hukuklarında etkili olan yaklaşımlardan yararlanmak suretiyle metne bağlı yorum, sübjektif ve objektif yorum metotları açıklanacak ve buna göre Türk hukukunda sözleşmenin yorumlanmasında ağırlıklı olarak başvurulan yorum metodu belirlenecektir. Bu belirleme sonrasında, İngiliz sözleşme hukukunda hakim olan yorum metodu tartışılacak ve İngiliz hukukunda sözleşmenin yorumuna ilişkin bu farklı yaklaşımın ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlar üzerinde durulacaktır. Çalışmamızın son kısmında iki hukukun sözleşmenin yorumlanması bakımından birbirlerine benzeyen ve birbirlerinden ayrılan yaklaşımları ışığında İngiliz hukukunda bu hususta değişikliğe gidilmesi gereği vurgulanacaktır.

Contract interpretation is one of the most elusive and controversial issues in contract law. In that regard, this article firstly considers the question of when the declaration of will (intention) will be acquired, and issues relating to the interpretation of the declaration and the contract interpretation in light of the trust theory in Turkish law. This article then examines literal, subjective and objective approaches to the interpretation of contracts by taking the approaches adopted in Swiss and German laws into account and subsequently outlines the main approach applied in Turkish contract law. After this, the article discusses the prevailing interpretation method in English contract law, which differs from that of Turkish law, and explains how this different approach to contract interpretation affects the result arrived at in English law. The last part of this article spells out similarities and differences between the approaches to contract interpretation in Turkish and English law, and argues that there is a need for a change in the approach to contract interpretation in English law.