SIFCON ile Üretilen Beton Yolların Bazı Mekanik Özelliklerinin Optimizasyonu


Bayrak O. Ü. , Bingöl M. Z. , BAYATA H. F.

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.12, ss.411-423, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 12 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.411-423

Özet

Son zamanlarda geliştirilen kompozit bir malzeme olan çimento bulamacı emdirilmiş lifli beton (SIFCON), inşaat mühendisliği alanında çok popüler malzemelerden biri olmuştur. Yüksek dayanımlı betonlardan en önemli farkı kırılma sırasında sünek davranış göstermesidir. Bu çalışmada SIFCON'un rijit kaplama olarak kullanımı araştırılmıştır. Deneyler, L16 ortogonal dizi tekniği kullanılarak her biri dört seviyeli dört faktör ile tasarlanmıştır. Faktörler ve seviyeleri 40, 55, 65, 80 lif görünüm oranı, %3, %6, %9, %12 lif hacmi, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45 su/çimento oranı ve %0, %5, %10, %15 silis dumanı oranıdır. Deney sonuçları Taguchi yöntemi ile varyans analizi (ANOVA) tekniği kullanılarak değerlendirilmiştir. ANOVA'ya göre, beton kaplamaların basınç ve eğilme mukavemetinde en önemli rolü lif görünüm oranı (L/d) oynamıştır. Ayrıca basınç mukavemeti için optimum koşullar 55 (L/d), %3 lif oranı, 0.45 su / bağlayıcı oranı ve %5 SD oranı, eğilme mukavemeti için 80 L/d, %12 lif oranı, 0.45 su / bağlayıcı oranı ve %5 SD oranı olarak bulunmuştur. Optimum koşullarda 145.72 MPa ve 31.58 MPa'lık maksimum basınç ve eğilme dayanımı elde edilmiştir.

Slurry Infiltrated Fiber Reinforced Concrete (SIFCON) is one of the recently developed composite material became a very popular material in civil engineering. The difference between high strength concrete (HSC) and SIFCON is the ductile behavior at failure. In this study, usage of SIFCON as a rigid pavement is investigated. The experiments were designed according to Taguchi method using orthogonal array technique in an L16 array with four factors with four levels each. The factors and their levels are 40, 55, 65, 80 fiber aspect ratio, 3%, 6%, 9%, 12% fiber volume, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45 water/cement ratio (w/c) ratios and 0%, 5%, 10%, 15% silica fume ratio. Analysis of variance technique (ANOVA) was used for analyzing the test results. According to the ANOVA, the fiber aspect ratio (L/d) plays a significant role in compressive and flexural strength. Moreover, the optimum conditions were found to be 55 fiber aspect ratio, 3%fiber content, 0.45 w/c ratio and 5% SF ratio for compressive strength and 80 fiber aspect ratio, 12%fiber content, 0.45 w/c ratio and 5% SF ratio for flexural strength. Maximum compressive and flexural strength of 145.72 and 31.58 MPa was obtained under the optimum conditions respectively.