Yunus Emre Divanı’ndan Bir Şiirin Şerhi


Creative Commons License

DAŞDEMİR Ö.

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.4, no.6, pp.62-81, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this article, we tried to analyze a poem by the prominent poet of Turkish language Yunus Emre, who lived between the last half of 13. century and the first years of 14. century and who is 'a genius in the art' called by Fuad Köprülü. 

Bu yazıda XIII. yüzyılın son yarısı ile XIV. yüzyılın başlarında yaşamış ve Fuad Köprülü’nün deyimiyle “bir sanat dâhisi” olan, Türkçenin büyük şairi Yunus Emre’den seçtiğimiz bir şiiri klasik şerh yöntemiyle tahlil etmeye çalıştık.