The Effects Of Correspondence On Literal Improvement


Creative Commons License

Köse F. Ş.

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.13, no.2, pp.17-30, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The corresponding is a part of writing traditions. During the history, people have been taken advantages of letters to communicate. Firstly, it was used to convey messages for people or to give information; after a while, it is used to share emotion, and it gets a new perspective. In this study, the need of writing a letter is significant and we focus on the letters between Saliha Scheinhardt and Aziz Nesin. In these letters, it is possible to see both friendships and literature. It is seen that Saliha Scheinhardt was heavilyaffected by Aziz Nesin in terms of literature and she has a huge love and respect to him. In this study, the letters are analyzed viadocument analysis method and some codes are determined. The literal improvement and interaction is examined. As a result of the analysis, it is seen that both of the writers are affected by each other

Mektup, yazı geleneğinin en önemli parçalarından biridir. İnsanlar birbiri ile iletişim kurmak için tarih boyunca mektuplardan yararlanmışlardır. Uzaktaki bir yakına haber iletmek veya durumu ile ilgili bilgi vermek için, yani sadece haber amaçlı kullanılan mektup zamanla duygu ve düşünceleri de içermeye başlamış ve farklı bir boyut kazanmıştır. Çalışmamızın temelini oluşturan mektup yazma ihtiyacı dostlar arasında önemli bir yere sahiptir. Bunlara birçok örnek vermek olanaklıdır ama biz çalışmamızda Saliha Scheinhardt ile Aziz Nesin arasında gidip gelen mektupları ele alacağız. Bu mektuplarda ikili arasındaki dostluğu ve edebi yönlerini görmek mümkündür. İki edebiyatçının birbirlerine yazdıkları mektuplar incelendiğinde Saliha Scheinhardt’ın Aziz Nesin’den edebi anlamda büyük oranda etkilendiğini ve ona olan sevgi ve saygısını görmek mümkündür. Mektuplar doküman analizi yöntemiyle analiz edilmiş ve kodlamalar oluşturulmuştur. Araştırmamızın temelini oluşturan edebi gelişim ve etkileşim süreci ise yine söz konusu mektuplar baz alınarak değerlendirilmiştir. Mektupların analizi sonunda her iki edebiyatçının da birbirlerinden etkilendikleri ve birbirlerini etkiledikleri sonucuna varılmıştır.