Approches et tendances de l'apprentissage du FLE et la grammaire dans la perspective actionnelle


GENÇ H. N. , AKDOĞAN ÖZTÜRK S.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.31-39, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.31-39

Özet

Bu makalede, yabancı dil olarak Fransızca’nın öğretimi ve eğitiminde kullanılan yöntemlerden genel anlamda söz ettik. Bu yöntemlerin gelişim süreçleri içindeki ilkelerini belirttik. Temel yönelimlerini ortaya koyduktan sonra dilbilgisinin nasıl ele alındığı üzerinde özellikle durduk. İşleyişleri, işlevleri ve dil öğretimindeki evrim süreçlerinden söz ettik. Daha sonra özellikle diğer yöntemler arasında en güncel olan eylemsel çevren üzerinde yoğunlaştık. Söz konusu bu son çevrende dilbilgisel eğilim ve yaklaşımları saptadık Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Fransızcanın Öğretimindeki Yöntemler, Eylemsel Çevren, Dilbilgisi.