9. sınıf öğrencilerinin Biyoloji dersinde verilen ev ödevlerine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi


AKÇÖLTEKİN A., DOĞAN S.

çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.147-158, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 4
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.147-158

Özet

Bu araştırmanın amacı 9. sınıf öğrencilerinin Biyoloji derslerinde verilen ev ödevleri
hakkındaki tutumlarını farklı değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada kullanılan ve 20 maddeden oluşan anketin geçerlik ve güvenirlik çalışması araştırmacı tarafından yapılarak Cronbach Alpha iç güvenirlik katsayısı 0,90 olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin cinsiyetlerine, kendilerine ait oda durumuna, ailelerine maddi konularda yardımcı olma durumuna ve ders çalışma alanlarını başkalarıyla paylaşma durumu açısından anlamlı bir farklılık bulunurken, ailenin aylık gelir durumuna göre ise anlamlı bir farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Bunlara ek olarak 9. sınıf öğrencilerinin biyoloji dersi ev ödevlerine karşı olumlu bir tutum içerisinde oldukları fakat öğrencilerin aile içi fiziki koşullarında yapılacak olan iyileştirmelerle birlikte öğretmenlerin ev ödevleri konusunda daha duyarlı davranarak öğrencileri önemsemesinin ve ev ödevlerini düzenli kontrol ederek öğrencilerin çalışmalarını değerlendirmesinin, öğrencilerin biyoloji dersi ev ödevlerine karşı tutumlarının olumlu yönde gelişeceği sonucuna varılmıştır.